30-11-2023

En række pengesedler bliver snart ugyldige

Hvis du har store pengesedler eller pengesedler af ældre dato liggende, skal du snart til at få dem brugt, vekslet eller indsat på din konto. Nationalbanken har nemlig besluttet, at 1.000-kronesedlen og en række gamle sedler bliver udfaset, så de ikke længere vil være gyldige efter 31. maj 2025.

Samtidig med beslutningen om at udfase 1.000-kronesedlen hjemkalder Nationalbanken samtlige seddelserier fra før 2009. Frem til 31. maj 2025 vil du fortsat kunne bruge 1.000-kronesedlen til at betale med, men derefter vil sedlerne være ugyldige.

Du kan læse mere på Nationalbankens hjemmeside her samt i brochuren som du finder under denne artikel.

Hvis du ønsker at sætte 1.000-kronesedler eller de andre seddeltyper, der udgår, ind på din konto i Merkur Andelskasse har du følgende muligheder:


Kontantautomater:

Du kan sætte sedlerne ind via KONTANTENS automater. Vær opmærksom på, at der er grænser for, hvor stort et beløb de enkelte automater kan tage imod. Du finder den nærmeste KONTANTEN automat på kortet her

Hvis du har spørgsmål til udfasningen af 1000 kr., kan du måske finde svaret i vores ’Spørgsmål og svar’ liste herunder. Ellers er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Merkur, skrive til os i netbank, eller at ringe på vores servicetelefon hverdage 70272706 alle hverdage mellem 10 og 16.

Vær opmærksom på, at hvidvaskreglerne pålægger dig at kunne dokumentere, hvor kontanterne stammer fra. Kan du ikke det, risikerer du at blive nægtet at indsætte pengene på din konto.Spørgsmål og svar
Q: Hvorfor bliver den nuværende 1000-kroneseddel ugyldig?

A: 1000-kronesedlen er ikke nødvendig for at understøtte sikre og effektive betalinger i Danmark. Det skyldes bl.a., at kontanter i dag i mindre grad anvendes til betalinger, og at værdien af kontantbetalinger generelt er lavere. Samtidig sætter hvidvaskreglerne grænser for, hvor store betalinger der må foretages med kontanter.

En udfasning af 1000-kronesedlen kan samtidig medføre visse fordele. Bl.a. vil det reducere behovet for byttepenge hos butikkerne. Desuden gælder det, at selvom antallet af forfalskninger af danske sedler stadig er begrænset, er 1000-kronesedlen i stigende grad genstand for forsøg på forfalskninger.

Endelig vurderer politiet, at 1000-kronesedlen i højere grad end andre sedler anvendes til at understøtte økonomisk kriminalitet af forskellig karakter.

Q: Hvorfor bliver ældre pengesedler ugyldige?

A: Nationalbanken vil sikre, at de danske pengesedler er sikre og effektive at betale med nu og fremover. I dag er alle sedler, som er udstedt fra 1945 til i dag, gyldige betalingsmidler. Men de kan ikke bruges på samme måde. Det kan risikere at skade tilliden til kontanter.

* Det kan være svært at betale med ældre pengesedler, da butiksansatte og privatpersoner kan have svært ved at genkende dem og derfor ikke føler sig trygge ved at tage imod dem.

* Pengesedler udstedt fra 1997 og frem til i dag kan bruges i kontantautomater og butikkernes lukkede kontantsystemer. Det kan pengesedler fra før 1997 ikke.

Q: Bliver de ældre mønter også ugyldige?

A: De ældre mønter bliver ikke ugyldige. Fokus er på de ældre sedler, som udgør et større beløb. Men har du gamle mønter liggende derhjemme, kan du indsætte dem på din konto samtidigt med dine sedler.

Q: Hvornår er sidste chance for at bruge eller indsætte sedlerne på min konto?

A: Frem til 31. maj 2025 kan du bruge sedlerne som normalt i butikker og ved privat handel, eller du kan indsætte dem på din konto. Der vil derefter være et år, fra 1. juni 2025 til 31. maj 2026, hvor du kan indsætte ældre sedler og 1000-kronesedler på din konto via Nationalbankens indleveringssteder. Nærmere informationer om, hvordan det kan ske, vil blive kommunikeret i løbet af 2024.

Q: Hvad sker der, hvis jeg ikke når at bruge eller indsætte sedlerne på min konto inden 31. maj 2025?

A: Efter den 31. maj 2025 er sedlerne ugyldige som betalingsmiddel og kan hverken bruges i butikker eller indsættes på din konto. For borgere og virksomheder, der ikke har haft mulighed for at indsætte kontanterne i deres bank, veksle dem i vekselkontorer eller anvende dem i detailhandlen inden fristens udløb den 31. maj 2025, vil der i perioden 1. juni 2025 til 31. maj 2026 være mulighed for at indlevere sedlerne til Nationalbankens indleveringssteder. De nærmere krav og procedurer for indlevering, herunder krav i forhold til hvidvaskreglerne, vil blive kommunikeret i løbet af 2024.

Q: Kan jeg betale med alle ældre sedler indtil den 31. maj 2025?

A: Ældre sedler er i udgangspunktet lovligt betalingsmiddel indtil 31. maj 2025. Du kan dog opleve, at nogle butikker, erhvervsdrivende og privatpersoner ikke kan genkende de ældre sedler og derfor af praktiske årsager ikke vil tage imod sedlen. De sikrede kasseapparater og lukkede kassesystemer kan heller ikke modtage mange af de ældre pengesedler. Hvis du ikke kan bruge dine ældre sedler i detailhandlen kan du kontakte dit eget pengeinstitut med henblik på at indsætte dem på din konto.

Q: Må jeg beholde nogle af de ældre sedler, hvis jeg gerne vil?

A: Du er velkommen til at beholde de ældre sedler og 1000-kronesedler som samleobjekt. Du skal dog være opmærksom på, at sedlerne er ugyldige efter den 31. maj 2025.

Q: Er det muligt at omveksle gamle danske sedler og mønter i Nationalbanken?

A: Omveksling af ældre, beskadigede og hjemkaldte sedler og mønter foregår via eget pengeinstitut. Se på din banks hjemmeside, hvordan den tilbyder at håndtere kontanter.

Nationalbanken vil etablere mindst to indleveringssteder, hvor borgere og virksomheder, der ikke har haft mulighed for at indsætte kontanterne i deres bank, veksle dem i vekselkontorer eller anvende dem i detailhandlen inden fristens udløb den 31. maj 2025, kan indlevere deres sedler. Det kan være fx være borgere, der ikke har en bankkonto i Danmark, eller udenlandske borgere. Indleveringsstederne vil modtage de ugyldige sedler indtil 31. maj 2026.

Nationalbankens indleveringssteder forventes at åbne i slutningen af 2024 og fungere frem til 31. maj 2026. Nationalbanken vil i løbet af 2024 kommunikere om beliggenhed, åbningstider samt regler og betingelser for brug af Nationalbankens indleveringssteder.

Q: Kan jeg veksle mine ældre sedler til en anden valuta?

A: Der vil være forskel på, hvordan de enkelte banker i praksis tilbyder deres kunder at veksle til anden valuta. Se på din egen banks hjemmeside, hvordan din bank tilbyder at tage imod dine sedler. Typisk skal du sætte pengene ind på din bankkonto, hvorefter du kan bestille anden valuta som normalt. Alternativt kan du indlevere og ombytte til anden valuta i et vekselbureau.

Q: Kan jeg veksle mine pengesedler anonymt?

A: Kontanter er et anonymt betalingsmiddel, men ved kontakt til din bank vil du ikke være anonym, da de skal følge hvidvaskreglerne.

Q: Hvorfor kommer der nye udgaver af sedlerne i den nuværende seddelserie i 2024 og 2025? Er de nuværende sedler ikke sikre?

A: Danske kontanter er et sikkert betalingsmiddel. Nationalbanken arbejder løbende med at sikre kontanterne, og i den forbindelse er den nuværende serie med broer og oldtidsfund (2009-serien) blevet sikkerhedsopgraderet til den såkaldte 2009A-serie, hvor sedlerne ligner de tidligere versioner meget, men har flere sikkerhedselementer. Når Nationalbanken opdaterer sikkerheden i sedlerne, sker det for at sikre, at vi er på forkant med de kriminelle, som forfalsker sedler.

Q: Hvordan vil jeg kunne se forskel på den nuværende og de opgraderede sedler?

A: Sedlerne i 2009A-serien er designet, så de kan cirkulere parallelt med 2009-serien. Dermed ligner de hinanden meget, men der er flere synlige sikkerhedselementer i 2009A-serien. Du kan læse mere om dem på Nationalbankens hjemmeside: https://www.nationalbanken.dk/da/vores-arbejde/sedler-og-moenter/sikkerhedselementer-i-sedler.

Q: Hvornår kommer de næste sikkerhedsopgraderede sedler i den nuværende serie?

A: I dag findes 500-kronesedlen i både den oprindelige udgave (2009-serien) og en sikkerhedsopgraderet udgave (2009A-serien). I begyndelsen af 2024 udkommer 100- og 200-kronesedlerne i sikkerhedsopgraderede udgaver, og i 2025 kommer 50-kronesedlen også i sikkerhedsopgraderede udgaver.

Q: Hvorfor skal der udvikles en ny seddelserie?

A: Kontanter finder stadig bred anvendelse i samfundet, og der vil også fremover være brug for kontanter. For at sikre, at kontanter også fremover er et sikkert og effektivt betalingsmiddel, igangsætter Nationalbanken arbejdet med en ny seddelserie. Den nye seddelserie vil få et helt nyt design og opgraderede sikkerhedselementer, som er tidssvarende og mere sikre.

Q: Hvordan bliver borgerne inddraget i den nye seddelserie – udskrives der en konkurrence?

A: I 2024 inviterer Nationalbanken danskerne med til udviklingen af fremtidens kontanter. I løbet af foråret vil danskerne blive involveret i hvilke motiver, der skal være på de nye pengesedler. I første omgang inddrages udvalgte institutioner i arbejdet, og dernæst inviterer Nationalbanken danskerne med i dialogen.