15 - 01 - 2019

Det betaler sig at investere i en bedre verden

Når man taler om impact-investeringer, bliver man ofte mødt af folk, der siger: ”jamen, jeg vil ikke gå på kompromis med afkastet”. Som om der er en direkte modsætning mellem økonomisk afkast og det at gøre en positiv forskel i verden. Men sagen er den, at impact-investeringer ikke alene kan betale sig, de er faktisk også en god forretning. Det viser tallene fra 2018.

Med afkast på henholdsvis 8,9% og 4,5% i 2018 har Impact First fondene Triodos Renewables Europe Fund og Triodos Microfinance Fund på flotteste vis vist, at økonomisk afkast og investeringer i en bedre verden sagtens kan gå hånd i hånd. lyset af de øvrige markeders store fald i 2018 står det også klart, at Impact First fonde kan bidrage positivt til at mindske risikoen for den enkelte investor, fordi de giver mulighed for, at man kan sprede sine investeringer.

I modsætning til aktiebaserede fonde, så investerer disse fonde direkte i projekter og virksomheder, og bidrager derfor med nye penge, der har til hensigt at gøre en positiv forskel. Derfor er impacten langt højere. Tallene for 2018 taler for sig selv: Impact First investeringer kan sagtens være en god forretning.

Kort om Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Renewables Europe Fund leverede i 2018 et afkast på 8,9% til sine investorer. I de sidste 5 år har fonden leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 2,9%*.

Fonden investerer direkte i produktion af vedvarende energi i Europa i form af solcelleanlæg, vindmølleparker og som noget nyt nu også energieffektivitet. Som investor bidrager man således direkte til at mindske klimabelastningen af vores energiforbrug i Europa.

I december 2018 lavede fonden sin første investering indenfor energieffektivitet ved at investere i et projekt, der installerer LED-lys til gadebelysning og offentlige bygninger i 15 spanske kommuner. Denne investering bidrager til at reducere omkostningerne til lys med 75%, samt endnu vigtigere at reducere CO2-udslippet med over 1.600 ton om året.

Kort om Triodos Microfinance Fund

Triodos Microfinance Fund leverede i 2018 et afkast på 4,5%. Fonden har, i de 10 år den har eksisteret, aldrig givet et negativt afkast og har i gennemsnit givet et afkast på 4,1% om året*.

Triodos Microfinance Fund investerer i mikrofinansinstitutter og banker i udviklingslande, som har fokus på lavindkomstgrupper og finansiering af deres virksomheder. Tæt på 30% af verdens befolkning har ikke mulighed for at oprette en konto, låne penge eller købe en forsikring. For mange mennesker (ofte kvinder og folk, der lever i landområder) er mikrolån derfor vejen til kapital og forbedrede levevilkår.

Fremadrettet ser Triodos Investment Management fortsat gode muligheder for investeringer over store dele af verden og har et stigende fokus på de mange muligheder, teknologien giver indenfor digitale finansielle produkter, som kan gøre det lettere eksempelvis at nå mennesker i landområder, som oftest er sværest at nå.

*Historiske afkast kan ikke ses som en garanti for fremtidige afkast.

Kontakt Merkur

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om impact-investering i Merkur, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig.