13 - 03 - 2020

Coronavirus medfører store fald på de finansielle markeder

Her kan du læse mere om, hvordan du som investor kan forholde dig til situationen.

Den seneste tids uro på markederne foranlediget af den globale spredning af Coronavirus har sat sig tunge spor i de finansielle markeder. Senest har udmeldingen fra den danske regering om lukning af talrige institutioner samt en række tiltag for at mindske smitten bidraget til store fald på det danske aktiemarked. Vi forventer, at flere landes regeringer vil følge efter med lignende tiltag.

Voldsomme fald

Aktiemarkederne er faldet voldsomt de seneste par uger, og det er der flere grunde til. Hovedårsagen er, at der er meget usikkerhed forbundet med corona, og usikkerhed er gift for aktiemarkedet. En anden grund er, at nedlukningen koster, og virksomhederne bliver ramt på deres omsætning. Endeligt er det også vigtigt at huske, at aktierne har leveret rekordhøje afkast de sidste år, så faldet kommer fra et meget højt niveau.

Hold fast i det langsigtede perspektiv

Det er voldsomt at opleve så store udsving og usikkerhed, men det er vigtigt at bevare roen og huske at tænke langsigtet. I et miljø præget af frygt, er det vigtigt ikke at være drevet af følelser.

Vores anbefaling er altid at investere med en lang tidshorisont, og ikke basere beslutninger på et kortsigtet grundlag. Vælger du at gå ind i markedet nu, kan du med fordel dele beløbet, du vil investere, op og købe op løbende.

Har du spørgsmål til dine investeringer?

Nedenfor kan du finde svar på mange af de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med den nuværende situation. Det er essentielt for os, at du føler dig tryg som investor, så har du spørgsmål, der ikke er besvaret nedenfor, eller vil du gerne tale din valgte strategi igennem, så tag endelig fat i din investeringsrådgiver. Vær dog opmærksom på, at vi følger regeringens anbefalinger, og derfor ikke har mulighed for at afholde fysiske møder.

 

Spørgsmål og svar
Hvorfor påvirker corona-virus de finansielle markeder?

Aktiemarkederne er faldet voldsomt de seneste par uger, og det er der flere grunde til. Hovedårsagen er, at der er meget usikkerhed forbundet med corona-virusset, og usikkerhed er gift for aktiemarkedet. En anden grund er, at nedlukningen koster, og virksomhederne bliver ramt på deres omsætning. Appetitten i relation til at investere falder også. Endeligt er det også vigtigt at huske, at aktierne har leveret rekordhøje afkast de sidste år, så faldet kommer fra et meget højt niveau.

 

Fortsætter faldene?

Udfordringen er, at ingen kan sige noget om, i hvor stor grad corona-virusset vil sprede sig hverken globalt eller i Danmark. Det er allerede klart, at virksomhederne bliver ramt på deres indtjening, men lige nu ved vi ikke i hvor i høj grad, de bliver påvirket. Vi kender heller ikke til omfanget af de offentlige tiltag, der vil blive udarbejdet for at hjælpe virksomhederne og få økonomien på ret køl igen. Derfor er det eneste, vi kan sige med sikkerhed, at uroen og fortsat store udsving er at forvente.

 

Skal jeg sælge alle mine investeringer nu for at undgå større tab?

Umiddelbart er svaret nej. Der er dog en risiko for at markederne falder yderligere, men da vi altid råder investorer til at investere med en lang tidshorisont, anbefaler vi, at man fastholder sin strategi.

 

Er det nu man skal gå ind i markedet?

Vores anbefaling er altid at investere med en lang tidshorisont, og ikke basere beslutninger på et kortsigtet grundlag. Vælger man at gå ind i markedet nu, kan man med fordel dele beløbet, man vil investere, op, og købe op løbende.

 

Er der forskel på hvordan de forskellige investeringer reagerer på markedet?

Ja, og det er en god ting. De fleste kunder, der har investeret i Merkurs bæredygtige investeringsunivers, har både aktier, obligationer og impact first investeringer (Triodos Microfinance Fund ,Triodos Renewables Europe Fund, og Merkur Andele). Aktierne er klart den aktivklasse, der er faldet mest, og som har de største udsving.

Det er godt at være spredt på forskellige aktivklasser, og det giver sig særligt til udtryk for vores mange investorer, der, som en del af deres bæredygtige investeringsstrategi, har valgt investeringer i vores to impact first fonde (Triodos Microfinance Fund og Triodos Renewables Europe Fund). En rapport fra analyseinstituttet Ortiec Finance viser nemlig, at det ikke alene er godt for verden at være investeret i disse to impact first produkter, men også godt for stabiliteten og afkastet i din samlede investeringsportefølje.

”Triodos Microfinance Fund og Triodos Renewables Europe Fund leverer de største positive bidrag i tider med store udsving på finansmarkederne. Fondenes opførsel i forhold til det generelle marked mindsker generelt faldet i en porteføljes samlede afkast i tider med store fald.”

- Research fra Ortiec Finance. Du kan læse mere her.

 

Gør jeg stadig en forskel med mine investerede penge når markedet falder?

Ja, i allerhøjeste grad. Uanset hvordan de finansielle markeder bevæger sig, så er du som investor i Merkurs investeringsunivers i høj grad med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning.