30-08-2023

Merkur leverer bedste halvårsregnskab nogensinde

Det lønner sig at gøre gavn for kloden, mener vi i Merkur Andelskasse efter at have leveret det bedste halvårsregnskab i vores andelskasses historie.

Charlotte Skovgaard, administrerende direktør i Merkur Andelskasse. Foto: Stine Heilmann

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er vi det slet ikke i Merkur – bæredygtighed er både nødvendig, sund snusfornuft og en god forretning. Efter en del gode halvårsregnskaber i finanssektoren, slutter Merkur sig nemlig til striben af banker, der opjusterer forventningerne til året, efter et første halvår over al forventning.

Merkurs halvårsresultat viser et overskud på 25,2 mio. kr. før skat, mod et underskud på 19,6 mio. kr. før skat ved halvåret 2022.

Administrerende direktør Charlotte Skovgaard siger:

- Det er et regnskab, som jeg er meget stolt af at præsentere på vegne af Merkur. Selvfølgelig har de stigende renter en del af æren, men vi har de seneste år også arbejdet intensivt på at effektivisere vores forretning, samtidig med, at vi har styrket indsatsen for vores værdier, særligt indenfor klima og miljø. Det er det, vi indløser fortjenesten af nu.

Det positive resultat betyder, at værdien af kundernes andele stiger med 3,9% på halvåret. Charlotte Skovgaard siger:

- Efter en årrække med beskedne og til tider negative afkast, er jeg meget taknemlig  for, at vi nu kan give Merkurs andelshavere et fornuftigt afkast på deres andele.  

Indtjeningen er markant forbedret med en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på hele 37,3% i forhold til sidste år. Det er stadig renteindtægter fra udlån til kunderne, der bidrager mest til indtjeningen, men som i andre af sæsonens finanssektorregnskaber, er det dog i høj grad også indtægter fra renter af indestående i Nationalbanken, der giver plusser på bundlinjen.

Nøgletallet for effektivitet forbedret

Men det, der især glæder den administrerende direktør er dog effektivitetstallet, den såkaldte O/I nøgle, som er omkostninger divideret med indtægter. Jo lavere O/I nøglen er, jo sundere er forretningen. Merkurs O/I nøgle lander på 0,68, hvilket er en forbedring fra sidste halvårs O/I nøgle på 0,87. 

- Vi har arbejdet benhårdt på at forbedre vores O/I nøgle gennem de senere år, og nu ser vi effekten af vores bestræbelser, hvor indtjeningen stiger markant mere end omkostningerne.  Det er resultatet af en stor indsats på tværs af hele Merkur, siger Charlotte Skovgaard

Resultater som følge af arbejde med bæredygtighed

Stigende kundetilgang samt vækst i både ind- og udlån vidner om, at stadig flere bankkunder får øjnene op for Merkur. Men for et værdibaseret pengeinstitut er det samtidig vigtigt, at de gode økonomiske resultater går hånd i hånd med de værdier, som Merkur er grundlagt på:

- De gode resultater må ikke blive på bekostning af Merkurs særlige og stærke værdigrundlag som handler om at arbejde for en mere bæredygtig og social ansvarlig verden, og vi oplever faktisk, at netop vores værdigrundlag er en del af årsagen til vores fremgang,

siger Charlotte Skovgaard og uddyber:

- Det er helt tydeligt, at særligt vores store indsats for klima og miljø er eftertragtet blandt stadig flere bankkunder, der ikke vil finde sig i, at deres bank investerer i og støtter industrier, som skader vores klode. Så i takt med, at vores indsats på de områder er blevet styrket og formaliseret gennem de senere år, har mange fået øje på, at det er en helt anden sag med Merkur, og det kvitterer de for.

Som følge af halvårsresultatet opjusterer Merkur forventningerne til året til et overskud på mellem 35-43 mio. kr. før skat mod en forventning på 20-30 mio. kr. ved årets start.