27-06-2023

Ændringer i prospekt for Triodos Microfinance Fund

Bestyrelsen i Triodos SICAV II, som bl.a. indeholder Triodos Microfinance Fund, har besluttet at foretage nogle ændringer i fondens prospekt. Nedenfor har vi fremhævet de væsentligste ændringer. Du finder også hele meddelelsen fra Triodos.

Der er to væsentlige ændringer for dig, der har investeret i fonden:

  1. Det har altid været muligt for Triodos Microfinance Fund at låne op til 20% af fondens nettoaktiver til finansiering af nye investeringer eller indløsning af eksisterende investeringer. Det er altså en mulighed for midlertidig finansiering af eksempelvis en ny investering i et mikrofinansinstitut, indtil fonden opnår den kapital, der skal til. Indtil nu har fonden dog skulle fordele denne lånefinansiering ligeligt med 10% til nye investeringer og 10% til indløsning. Dette fordelingskrav bortfalder nu for at skabe større fleksibilitet. Det vil altså fortsat være muligt for fonden at låne penge til midlertidige formål. Det er dog vigtigt at understrege, at fonden aldrig vil bruge alle 20% på én investering. Lånene vil være bredt fordelt.   

  2. Afviklingstiden på Triodos ændres fra 15 bankdage til 30 kalenderdage. Det betyder, hvis du ønsker at sælge dine aktier i Triodos Microfinance Fund, kan der nu gå op til 30 kalenderdage fra Merkur har afgivet handlen, til din investering er indløst. Bemærk, at Triodos går fra at tælle bankdage til kalenderdage, da det er praksis i markedet.

Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, har du som aktionær mulighed for at indløse dine aktier uden omkostninger. Ordren skal være Merkur i hænde inden den 23. juli 2023.

Du kan læse hele meddelelsen fra Triodos i dokumentet nedenfor - bemærk at meddelelsen er på engelsk. Den reviderede udgave af prospektet offentliggøres her på Merkurs hjemmeside efter den 26. juli 2023, når den foreligger. 

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at ringe til os eller sende en mail på investering@merkur.dk