20 - 05 - 2020

Ændrede priser og gebyrer

I Merkur vil vi gerne have en prisstruktur, der er fair og rimelig. Derfor arbejder vi løbende med at sikre, at vi tager gebyrer de rette steder, samt at vores prisstruktur er gennemsigtig såvel som økonomisk bæredygtig.

Vi gør opmærksom på, at prisoplysningerne i denne nyhed kan være forældede. Du kan til enhver tid finde Merkurs gældende priser på merkur.dk/priser

I vores seneste kundeundersøgelse gav mange af vores kunder udtryk for, at vi havde flere ulogiske og høje gebyrer. Derfor forenkler vi nu vores prisstuktur og ændrer vores omkostningsbidrag.

Vi fjerner gebyret for standardoverførsler i Netbank og genforhandlingsgebyret for erhvervskunder og for private kreditter. I samme forbindelse har vi foretaget en generel prisregulering i Merkur. Prisændringerne træder i kraft i perioden 1. juli 2020 – 1. oktober 2020.

Negativ rente på pensioner

Vi indfører negativ rente på pensionskonti pr. 1. september 2020 som en nødvendig forlængelse af den seneste tids udvikling, hvor negativ rente på indlånskonti er blevet indført både i Merkur og i mange andre pengeinstitutter. Den negative rente bliver på 0,60% årligt (variabel rente) på alle pensionskonti for den del af saldoen, der overstiger 25.000 kr. pr. konto. Undtaget er indeksopsparing. Renten bliver tilskrevet årligt. Første gang 30. december 2020.

Ønsker du ikke at betale negativ rente, kan du overveje at lade nogle af dine penge gøre gavn gennem bæredygtige investeringer frem for at have dem stående kontant på din pensionskonto. Kontakt Merkur, så hjælper vi gerne med at se på dine muligheder.

Omkostningsbidrag

Vores kunder betaler en fast pris for at kunne benytte sig af vores produkter og ekspertise. Det kalder vi for omkostningsbidrag. Omkostningsbidrag bliver for privatkunder fremover 150 kr. pr. kvartal og for erhvervskunder/foreninger 600 kr. pr. kvartal.

Du betaler halvt omkostningsbidrag, hvis du har:

  • Ti andele eller derover
  • Lån eller kredit hos Merkur på 100.000 – 200.000 kr.
  • Værdipapirdepoter 100.000 – 200.000 kr. (kursværdi)

Du er fritaget for omkostningsbidrag, hvis du har:

  • Lån eller kredit hos Merkur på 200.000 kr. eller derover
  • Totalkredit-, LR- eller DLR-lån via Merkur
  • Værdipapirdepoter for 200.000 kr. eller derover (kursværdi)
  • Du er under 29 år
Hvorfor ændres priserne?

I Merkur ønsker vi at have en fair og rimelig prissætning. Vores priser og gebyrer skal afspejle de omkostninger, der reelt er forbundet med ydelserne – herunder den pris vi betaler til vores leverandører. Det mener vi er mest fair for kunderne, fordi hver kunde så betaler for de ydelser, som han eller hun skal bruge – og ikke for de andre kunders forbrug.

Spørgsmål og svar

Genforhandlingsgebyr på kassekreditter og standardoverførsler via Netbank.

Se hele oversigten her

Vi vil gerne have en fair og rimelig prisstruktur. Vi fjerner derfor nogle af de irritationsgebyrer, som mange kunder har gjort os opmærksomme på. Det spiller ind på, hvordan vi opgør vores omkostningsbidrag.

Alle privat- og erhvervskunder samt foreninger betaler som udgangspunkt et grundlæggende omkostningsbidrag. Det dækker helt basale bankydelser og services, blandt andet genforhandlingsgebyr og gratis standardoverførsler via Netbank. Børn og unge under 29 år betaler ikke omkostningsbidrag. Privatkunder: 150 kr. pr. kvartal Foreninger og erhvervskunder: 600 kr. pr. kvartal .

Følgende kunder betaler halv pris: Kunder med ti andele eller derover. Kunder med lån eller kredit hos Merkur på 100.000 – 200.000 kr. Kunder med værdipapirdepoter på 100.000 – 200.000 kr. (kursværdi). Følgende kunder fritages for at betale omkostningsbidrag: Kunder med lån eller kredit hos Merkur på 200.000 kr. eller derover. Kunder med Totalkreditlån via Merkur. Kunder med værdipapirdepoter for 200.000 kr. eller derover (kursværdi). Børn og unge under 29 år.

Følgende kunder betaler halv pris: Kunder med ti andele eller derover. Kunder med lån eller kredit hos Merkur på 100.000 – 200.000 kr. Kunder med værdipapirdepoter 100.000 – 200.000 kr. (kursværdi). Følgende kunder fritages for at betale omkostningsbidrag: Kunder med lån eller kredit hos Merkur på 200.000 kr. eller derover. Kunder med Totalkredit-, LR- eller DLR-lån via Merkur. Kunder med værdipapirdepoter for 200.000 kr. eller derover (kursværdi). Børn og unge under 29 år.

Tidligere blev depotets værdi udelukkende målt på kursværdien på produkter fra Triodos og Sparinvest. Dette udvides med de nye regler til at omfatte alle værdipapirer.

Vi indfører negativ rente på pensionsopsparinger som en nødvendig forlængelse af den seneste tids udvikling, hvor negativ rente på indlånskonti er blevet indført både i Merkur og i mange andre pengeinstitutter.

Alle pensionsopsparinger: kapitalpension, aldersopsparing, ratepension, selvpension.

Hvert kvartal. Første gang 30.09.2020.

Pensionsopsparing er typisk en langsigtet opsparing. Derfor er det altid fornuftigt at overveje investering. Både når renten er meget lav, men naturligvis også når den er negativ. I Merkur tilbyder vi en række bæredygtige investeringsmuligheder. Kontakt din rådgiver for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.