Donation

Merkur Værdipulje

Merkur er sat i verden for at skabe værdi for mennesker, natur og miljø. Derfor har vi skabt et koncept, hvor vi hvert år donerer en del af vores netto rente- og gebyrindtægter fra året før til fire velgørende, not-for-profit kunder i Merkur samt Merkur Fonden. Konceptet kalder vi for Merkur Værdipulje.

Merkur Værdipulje 2023

Resultatet er klar

Merkurs andelshavere har i oktober måned været med til stemme om, hvordan Merkur Værdipulje skal fordeles. Stemmerne er talt op og du kan nu se, hvor mange penge den enkelte kandidat modtager.

Se resultatet
Merkur Værdipulje 2023

Kandidaterne siger tak

Alle indstillede kandidater til Merkur Værdipulje modtager minimum 25.000 kr. Her kan du se en hilsen fra dem alle, hvor de takker for donationen og for opbakningen. Klik på videoen for at se den i fuld størrelse. 

Merkur Værdipulje 2023

Merkur deler ud af indtjeningen

Merkur Værdipulje skal skabe værdi for mennesker, natur og miljø, og Merkurs andelshavere skal være med til at bestemme hvordan! Merkur har tidligere arbejdet med forskellige former for donationer, men Charlotte Skovgaard, administrerende direktør i Merkur, er særligt stolt af det nye koncept, som hun mener understøtter det fællesskab, Merkur har med kunderne.

Læs mere
Merkurs andelshavere bestemmer

Når de fem kandidater er udvalgt inviteres alle Merkurs andelshavere fra 15 år og opefter til en online afstemning, Andelshaverne er dermed med til at bestemme, hvordan værdipuljen skal fordeles. I år åbner afstemningen den 5. oktober og lukker igen den 26. oktober.

Jo flere stemmer, desto flere penge

Alle kandidater er garanteret 25.000 kr., når de indstilles. De resterende 305.000 kr. fordeles forholdsmæssigt mellem de tre kandidater, der får flest stemmer. Kort sagt er princippet: jo flere stemmer, desto flere penge.

Indstilling af kandidater

De fem kandidater udvælges således: 1. Et udvalg i Merkur indstiller én not-for-profit kunde fra hver af de tre kategorier, vi har defineret i Merkurs samfundsambition: ”Respekt og værdighed for mennesker”, ”Uddannelse og kultur” og ”Mangfoldig og modstandsdygtig natur”. 2. Merkurs repræsentantskab indstiller én modtagerkandidat. 3. Merkur Fonden er, som Merkurs egen specialfunktion for donationer, fast en af de fem kandidater.

Merkur giver tilbage til samfundet

Merkur vil donere 0,3% af vores netto rente- og gebyrindtægter fra året før. Der uddeles dog max 1 mio. kr. I 2023 er der premiere på ordningen, og vi uddeler i år 430.000 kr. Donationen er ikke bundet op på et projekt, men doneres som frie midler til modtagerne. Vi forbeholder os retten til ikke at uddele værdipuljen, hvis der skulle indtræffe år med kun beskedent overskud eller decideret underskud.

Kandidater til Merkur Værdipulje 2023

De fem kandidater er Alken Mejeri, Andelsgaarde, Finn Nørgaard Foreningen, Landsforeningen Levende hav og Merkur Fonden. Herunder kan du læse mere om de fem kandidater, som Merkurs andelshavere kan stemme på i 2023. Klik på billedet for at læse mere.