Ny bank?

Sådan skifter du bank

Danske banker har tilsluttet sig fælles regler for flytning af private kunders normale konti, eksempelvis løn- og budgetkonti, og/eller tilknyttede betalinger herunder bl.a. Betalingsservice-aftaler og faste overførsler. Reglerne gælder i hele EU og sikrer dig en række rettigheder i forbindelse med flytning af sådanne konti.

Ud over nedenstående vejledning er der udarbejdet en pjece 'Sådan skifter du bank, sparekasse eller andelskasse'. Pjecen indeholder også en tjekliste over dokumenter, du bør medbringe/tilsende din nye bank.

Vejledning 'Sådan skifter du bank'

Hvad skal du gøre, når du ønsker at flytte dine konti til en ny bank?
Du kan kontakte din nye bank enten telefonisk, via internettet eller ved at henvende dig i en filial. Din nye bank vil normalt være dit faste kontaktpunkt for flytningen. Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt at tage kontakt til din gamle bank.

Hvad gør din ny bank for dig?
  • Opretter din nye konti.
  • Hvis du ønsker det, flytter din nye bank automatisk de betalinger, du har tilmeldt Betalingsservice i din gamle bank til din nye konto.
  • Har du andre betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, herunder tilmelding til eIK, kan du anmode din nye bank om at overføre disse. Er du i tvivl om, hvilke betalingsoverførsler du har, kan din nye bank rekvirere en oversigt over disse betalinger fra din gamle bank. Når din nye bank modtager oversigten, genoprettes disse betalingsoverførsler/tilmelding til eIK.
  • Udfærdiger en 'Anmodning om overførsel' af de konti, som du ønsker overført fra din gamle bank. Du skal underskrive anmodningen. Din nye bank fremsender anmodningen til din gamle bank.
  • Hvis der er behov for det, hjælper din nye bank dig med at videregive de nye kontooplysninger til relevante parter f.eks. arbejdsgiver.
  • Du skal tage stilling til, om din nye konto skal registreres som NemKonto (modtage betalinger fra det offentlige f.eks. børneydelser eller for meget betalt skat).
Hvad gør din gamle bank?

På anmodning fra den nye bank udfærdiger den gamle bank en oversigt over de betalingsoverførsler, som ikke er tilmeldt Betalingsservice, samt oplyser om du har været tilmeldt eIK. Oversigten sendes til den nye bank, og du får tilsendt en kopi. Samtidig stopper din gamle bank disse betalinger.
Når din gamle bank modtager en 'Anmodning om overførsel', sørger din gamle bank for at lukke de konti, som du har bedt om at få overført til din nye bank. Indestående på de gamle konti bliver overført til den nye bank.

Hvad koster det?

Du skal ikke betale gebyrer til din gamle bank for lukning af din gamle konto (1) eller for oversigten over betalingsoverførsler, der ikke er tilmeldt Betalingsservice (2) .
Du kan i såvel din gamle som i din nye bank få udleveret en oversigt over bankens gebyrer. Disse oversigter findes også på alle bankers hjemmesider.
Uberettiget forsinkelse forårsaget af bankerne under kontoflytningen bør ikke ramme dig.

Hvor lang tid tager flytning af betalingsoverførsler?

Flytning af betalingsoverførsler skal fra 1. november 2009 ske inden for 7 bankdage, efter din nye bank har modtaget alle relevante oplysninger fra dig og din gamle bank. Skal der indhentes oplysninger om betalingsoverførsler fra din gamle bank, har denne ligeledes 7 bankdage til at besvare denne henvendelse. I så fald kan der gå op til 14 bankdage, før alle ekspeditioner om betalingsoverførslerne er på plads.

Ønsker du at klage?

Går flytning af konti og betalingsoverførsler ikke, som du forventer, skal du i første omgang tage kontakt til din nye bank.
Er du fortsat ikke tilfreds, kan du rette henvendelse til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Vedrører din klage en konkret formueretlig tvist, dvs. er af økonomisk betydning, kan du indbringe sagen for Det Finansielle Ankenævn, Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K.

Noter:
1) Har du haft din konto mindre end 12 måneder, har du ikke krav på en gratis lukning.
2) Forudsat at disse oplysninger kan trækkes automatisk i banken og ikke rækker længere bagud end 13 måneder.

Kilde: Finans Danmark