Merkur Værdipulje

Fakta om Merkur Værdipulje

Spørgsmål og svar

Vi har her samlet en række spørgsmål og svar om Merkur Værdipulje. Finder du ikke svaret på netop dit spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne længere nede på siden.

Fremover vil Merkur donere 0,3% af vores netto rente- og gebyrindtægter fra året før. Der uddeles dog max 1 mio. kr. I 2023 er der premiere på ordningen, og vi uddeler i år 430.000 kr.

Der ligger flere kriterier bag udvælgelsen. For at komme i betragtning som kandidat skal organisationen først og fremmest være helkunde i Merkur og not-for-profit. Derudover lægger vi vægt på, at foreningen søger at løse en aktuel og væsentlig problemstilling og har dokumenterbare resultater bag sig. Vi ser også særligt positivt på foreningen, hvis der ligger et stort engagement og noget af eller hele arbejdet udføres af frivillige.

I not-for-profit organisationer er formålet ikke at skabe profit, men organisationsformen udelukker heller ikke, at der er overskud.

De fem kandidater indstilles på tre forskellige måder. Merkur Fonden er, som Merkurs egen specialfunktion for donationer, fast kandidat og modtager af Merkur Værdipulje. På vegne af andelshaverne indstiller Merkurs repræsentantskab én modtagerkandidat. De resterende tre kandidater indstilles af et udvalg i Merkur. Udvalget vælger én kandidat for hver af Merkurs tre udlånsområder: ”Respekt og værdighed for mennesker”, ”Uddannelse og kultur” og ”Mangfoldig og modstandsdygtig natur”.

Det er desværre kun andelshavere på 15 år og derover, der har mulighed for at stemme. Vi har valgt at lægge grænsen ved de 15 år, da vi ønsker en aktiv demokratisk afstemning, hvor den enkelte andelshaver tager selvstændigt stilling til valget. Grænsen harmonerer med reglerne i værgemålsbekendtgørelsen, hvor en 15-årig må disponere over egne penge.

Der ligger matematisk formel bag uddelingen. Princippet er, at alle kandidater er garanteret minimum 25.000 kr. Det betyder i praksis, at de to kandidater med færrest stemmer hver får 25.000 kr. Herefter bliver den resterende del af puljen (hovedpuljen fratrukket 2 x 25.000 kr.) fordelt mellem de tre kandidater med flest stemmer. Denne fordeling sker forholdsmæssigt i forhold til hvor mange stemmer, kandidaterne hver især har fået i forbindelse med afstemningen. Forholdet mellem antallet af stemmer bevares således i fordelingen af den resterende del af puljen.

MitID er en nem og sikker måde at identificere, hvem der stemmer. Derudover ved vi, at langt de fleste af Merkurs kunder har MitID. Vi gør på den måde brug af et digitalt værktøj, som mange kender i forvejen.

Har du andre spørgsmål?

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, eller er der noget, du gerne vil have uddybet, er du velkommen til at sende os en mail.