Guide

Sådan godkender du dine online køb

Når du handler på nettet med dit betalingskort, skal du godkende dit køb med en såkaldt to-faktorgodkendelse. Det er en måde at sikre dig mod svindel. Det er derfor også vigtigt, at du altid læser, hvad det er, du bliver bedt om at godkende, inden du godkender. Du har to forskellige muligheder.

Du kan bl.a. bruge MitID til at godkende dit online køb.
Godkend med MitID

Du kan godkende kortbetalinger på nettet med din MitID app, ligesom du har været vant til at bruge NemID.
Det forventes, at MitID kodeviser og MitID kodeoplæser kan bruges til godkendelse af kortbetalinger på nettet i første kvartal i 2023.

Godkend med SMS-kode og personligt kodeord

Du kan som alternativ til MitID vælge at godkende dine online køb med en SMS-kode og et personligt kodeord. Har du ikke allerede en personlige kode, kan du oprette det på Nets hjemmeside  

Har du brug for hjælp?

For at hjælpe dig godt på vej, har Nets lavet nogle guides, hvor du kan se, hvad du skal gøre.