Bæredygtig livsstil

Derfor kan det give højere livskvalitet at leve bæredygtigt

Simon Elsborg Nygaard fortæller her om koblingen mellem bæredygtig livsstil og livskvalitet. Der er nemlig ingen modsætninger mellem det at leve bæredygtigt og det at have et godt liv.

Ifølge bæredygtighedspsykolog Simon Elsborg Nygaard er nogle af de vigtigste årsager til trivsel samhørighed, frihed og tillid - ikke et højt forbrug. Foto: Jakob Mark.

Simon Elsborg Nygaard er selvstændig bæredygtighedspsykolog med en ph.d. i bæredygtighedspsykologi og bæredygtig trivsel fra Aarhus Universitet. Han fortæller her om sammenhængen mellem højere livskvalitet og et lavere ressourceforbrug:

”De vigtigste årsager til trivsel er ikke et højt forbrug. Det er derimod psykologi­ske faktorer som samhørighed, frihed, relationer, meningsfuldhed, tillid, tryg­hed og anerkendelse. Så hvis man ind­retter sit liv efter det, der reelt giver trivsel, kan man skære meget af sit res­sourceforbrug væk, uden at det går ud over trivslen."

Hvordan er sammenhængen mellem danskernes holdninger og handlinger? 

"I Danmark mener 61 procent af be­folkningen, at klimakrisen er den mest presserende krise, vi står overfor. Men samtidig har vi et højt klimaaftryk i Danmark. Så der er en kløft imellem vo­res holdninger og vores livsstil.

Det, der sker, når vores holdninger og handlin­ger ikke stemmer overens er, at der op­står det, man kalder kognitiv dissonans. Når vi har den holdning, at bære­dygtighed er vigtigt, men vi samtidig kan se, at vi selv er en del af problemet med den måde, vi lever på, så opleves det ubehageligt for os.

Vi vil forsøge at komme ud af den fø­lelse ved enten at ændre holdning til kli­maspørgsmålet, at ignorere konflikten eller at tilføje forklaringer, der undskyl­der for eller forklarer vores adfærd, f.eks. ’det gør alligevel ikke nogen forskel, hvad jeg gør’.

Men der er også en fjerde vej til at reducere dissonansen, som man både selv får det bedre af, og som gør no­get godt for verden. Det er at handle. Derfor får vi det tit også bedre, når vi gør noget godt for klimaet, hvis det stemmer overens med vores holdninger."

Hvordan får man det bedre af at handle? 

"Man har undersøgt det, der kaldes ’voluntary simplicity’. Altså mennesker der frivilligt lever et mere enkelt liv med et lavt forbrug. De oplever bl.a. at have mere tid, at kompleksiteten i deres liv bliver reduceret, at de får et økonomisk overskud, som giver basal tryghed, og at de er en del af en større bevægelse, hvil­ket giver en ople­velse af menings­fuldhed. Kort sagt viser det sig, at de både lever mere bæ­redygtigt og har en højere grad af trivsel.”

 

Artiklen har været bragt i Pengevirke 2 2023

Mere om bæredygtig livsstil

Mød nogle af dem, der har truffet et aktivt valgt om at leve med et lavere forbrug.

Mød minimalisten Jane og forfatteren Nanna, der på hver sin måde har ændret deres økonomi og livsstil for at få tid og råd til andet end materielle goder.

Skær ned på forbruget, og få tid og råd til det liv, du drømmer om

Mød familien, der har lavet deres egen 2023-plan og halveret deres klimaaftryk.

Fossilfri familie: Sådan har de halveret deres klimaaftryk

Svend Brinkmann fortæller om, hvad der giver trivsel og mening i tilværelsen.

Vi kender opskriften på det gode liv. Så hvorfor er det så svært?