Projekter

CO2-Sparekonto finansierer vedvarende energi i udviklingslande

Merkur Andelskasse har siden vi opfandt kontoen doneret over 6 mio. kr. til mange forskellige organisationer og projekter via CO2-Sparekontoens indbyggede gavemidler. Nogle projekter har modtaget flere donationer. Herunder kan du læse mere om udvalgte projekter.

CO2 sparekontoen kan ikke nyoprettes. 

Komfurer der redder liv, Bhutan

Madlavning over åben ild giver sodpartikler. Det slår årligt flere ihjel end AIDS, tuberkulose og malaria tilsammen. Åben ild som primær energikilde har desuden mange andre ulemper som f.eks. skovrydning. Løsningen er ikke udelukkende at opfinde et smart husholdningskomfur, for de allerfattigste har ofte ikke råd til et komfur eller til at købe de briketter, som giver den bedste brændselsudnyttelse.

Dette har organisationen Dazin fundet en løsning på: De låner komfuret ud til landsbyernes familier mod et ganske beskedent vedligeholdelsesbidrag. Den egentlige ”leje” er, at familierne fortsætter med at samle brænde – dog kun halvt så meget som før. Dette afleveres til forarbejdning hos Dazin, hvor det laves til briketter. Familien bytter brænde til briketter til at dække deres brændselsbehov, men fordi ovnen er så effektiv, får Dazin briketter til overs.
I de større byer sælger Dazin komfuret og briketter – en løsning, der sparer byboerne halvdelen af deres brændselsudgift.

Dazin omfordeler dermed fra by til land, giver lønnet arbejde til lokale folk ved briketpressen, sikrer bedre helbred særligt for kvinder og børn, mindsker sliddet ved brændeindsamlingen og giver tid til indtægtsskabende aktivitet. Samtidig har projektet en karakter, der vil gøre det økonomisk selvbærende, sådan at det med en vis størrelse kan vokse uden yderligere donationer.

Merkur har i 2015 via CO2 sparekontoen givet 100.000 kr. til projektet til 200 nye komfurer.

Læs mere om projektet på www.dazin.org

Biocenter i Kenya

Merkur har gennem CO2 Sparekontoen i 2013 støttet opførelsen af et Biocenter i Kibera, Kenya.

Biocenteret opføres i tilknytning til St. Christine’s Primary School. Biocenteret rummer toiletter og badefaciliteter, men også lokaler, som kan bruges til så forskellige formål som forsamlingshus, internetcafé og energicenter. Affaldet fra toiletterne anvendes i en biogasreaktor under bygningen, som danner gas til skolens køkken.

Det er ideen, at skolen kan bruge indtægterne fra blandt andet lokaleudlejningen til at forbedre forholdene på skolen og til indkøb af skolematerialer. Og så kan biogassen også spare skolen for udgifter til brænde. Der går omkring 350 skolebørn på St. Christine’s Primary School, og det er først og fremmest dem, der får glæde af biotoiletterne. Men også de knap 600 beboere i de ca. 120 boliger, der ligger i umiddelbar nærhed af skolen, kan benytte bygningens faciliteter mod et beskedent gebyr, der går til fælles projekter i området.

Merkurs kunde Vedvarende Energi står for projektet i samarbejde med den kenyanske NGO Umande Trust. Lokale beboere lagde et stort frivilligt arbejde i opførelsen.

Læs om VedvarendeEnergi på www.ve.dk

Genplantning af skov i Uganda

Uganda har fantastiske skove med en kæmpe biodiversitet – men arealet skrumper hastigt. En voksende befolknings behov har gjort et stort indhug i skovarealet, og der er ikke gjort nok for at genplante. For at redde de sidste arealer med bevaringsværdig skov, er det vigtigt at der plantes brugsskov til at dække behovet for tømmer, brændsel, beskyttelse af jorden fra erosion – og naturligvis for at lagre CO2. Merkurs mangeårige partner i Uganda – miljø- og energiorganisationen JEEP Folkecenter – har fået 25 ha afskovet jord af staten til genplantning af skov. Der plantes en række arter, som på sigt vil kunne levere tømmer, brændsel, frugt og nødder. Det bliver netop brugsskov, men kan som sådan forhåbentlig bidrage til at bevare de tilbageværende lommer af værdifuld oprindelig skov. I projektet indgår træning og inddragelse af de lokale beboere, som lærer at passe på skoven mod til gengæld at få lov at høste af dens overskud senere.

Læs om JEEP på www.jeepfolkecenter.org

Solceller på skoler i Burkina Faso, Uganda, Indien, mf.l.

Merkur har bidraget til et utal af solceller på skoler, især små anlæg, som oplyser et par klasseværelser, kontor og lærerværelse, kan lade mobiltelefoner og lamper op og giver sikringslys om natten. Det sidste er væsentligt, fordi der skal passes på anlæggene, og fordi lærerne ofte bor på skolen. Lyset og strømmen har virkelig stor virkning: Børnene kan læse lektier om aftenen, og får beviseligt bedre resultater. Forældrene kan derfor se en mening med at lade dem fortsætte skolegangen, som koster penge til uniformer, materialer osv. Flere klarer adgangskravene til secondary school og uddanner sig yderligere. Lærerne kan bedre forberede sig, og natlys og mobilopladningsmulighed gør, at afsidesliggende skoler kan holde på lærerkræfterne. Forældrene er så glade for strømmen, at de selv betaler til vagter, vedligehold osv. I fx Burkina Faso er 79% af de voksne analfabeter, og når skolerne får lys, giver det mulighed for at tilbyde voksenundervisning om aftenen – noget, der er stor interesse for.