Syv temaer for bæredygtig investering

Hvordan påvirker man udviklingen i verden, den grønne omstilling og overgangen til en bæredygtig økonomi gennem sit valg af aktier? Triodos’ investeringsteam har udviklet syv temaer for investering med dette som formål.

Den hollandske bank Triodos er en af de førende i verden, når det kommer til bæredygtig og ansvarlig investering. Derfor støder du som kunde i Merkur også ofte på Triodos og deres investeringsprodukter. Vi har seks forskellige Triodos-fonde i Merkur, hvor du kan investere i bl.a. vedvarende energi, mikrofinans og bæredygtige aktier og obligationer. De temaer, som Triodos har identificeret, er en slags fokusområder for deres fremtidige investering.

Kan man investere i globale udfordringer?

Først har Triodos identificeret de største globale udfordringer, vi står med i verden lige nu. Det er udfordringer som befolkningstilvækst, begrænsede naturressourcer, klimaforandringer og globalisering. Derefter har de undersøgt, hvordan man kobler disse tendenser til investering.Resultatet er syv temaer, som de kalder transition themes. Det er temaer, som både adresserer udfordringerne, men som samtidig indeholder gode investeringsmuligheder. På den måde kan Triodos ved at investere i virksomheder inden for de syv temaer skubbe på den nødvendige omstilling til en bæredygtig økonomi.

De syv temaer er: 

  1. Bæredygtige fødevarer og landbrug – investering i virksomheder, der beskytter jorden, vandsystemer, natur og biodiversitet og fremmer bæredygtige fødevarer.
  2. Vedvarende energi og ressourcer – investering i virksomheder, der tilbyder alternativer til fossile brændstoffer og ressourcer fx vedvarende energi eller bio-baserede materialer.
  3. Cirkulær økonomi – investering i virksomheder, der følger principperne for cirkulær økonomi herunder effektiv genanvendelse af affald. 
  4. Bæredygtig mobilitet og infrastruktur – investering af virksomheder, der tilbyder løsninger for bæredygtig transport og infrastruktur såsom bæredygtige bygninger, elektriske køretøjer og transport i byerne.
  5. Social inklusion og ”empowerment” – investering i virksomheder, der tilbyder uddannelse, adgang til finansielle services, medier og information, eller som fremmer lighed. 
  6. Trivsel og sundhed for mennesker – investering i virksomheder, der fremmer sundhedsløsninger såsom medicinsk teknologi, sundhedspleje og personlig hygiejne, eller som fordrer en aktiv livsstil og et godt fritidsliv.
  7. Innovation for bæredygtighed – investering i virksomheder, der er frontløbere i den bæredygtige innovation og teknologi herunder cybersikkerhed, kommunikation, robot- og informationsteknologi.

Vækker de syv temaer genklang, så er det måske fordi, de kan minde om FN’s Verdensmål, som også tager udgangspunkt i, hvordan vi kan løse globale udfordringer og skabe en bæredygtig udvikling. Men forskellen er, at Triodos har udviklet de syv temaer med øje for investeringsmulighederne. Derfor kan ét tema godt svare på nogle af de samme behov som et eller flere verdensmål, men de har altså det formål, at man skal kunne investere direkte i dem.

Japanske hurtigtog kan løse transportproblemer

Hvem er så de virksomheder, som Triodos investerer i ud fra de syv temaer? Det spænder naturligvis meget bredt, men da Triodos går ind for gennemsigtighed, kan du altid finde deres porteføljer og se, hvilke virksomheder, der har klaret den gennem nåleøjet, og hvorfor de er blevet udvalgt. 

Et godt eksempel fra denne portefølje er den japanske jernbaneoperatør Central Japan Railway Company, der kører med højhastighedstog. Disse tog giver mulighed for at rejse lange distancer med et langt mindre klima-aftryk, end hvis man tager fly eller bil. På rejser op til 1000 km er togene ligefrem konkurrencedygtige på både pris og tid sammenlignet med fly.

Central Japan Railway Company er desuden i gang med at udvikle endnu hurtigere tog, der vil kunne køre over 500 km/t ved hjælp af en særlig magnetisk teknologi, hvor toget svæver over skinnerne.  Denne teknologi udbreder virksomheden aktivt i udlandet, og derved kan deres banebrydende resultater være med til at skabe bedre og mere bæredygtig transport i resten af verden. Det er derfor et godt eksempel på en virksomhed, der skaber nye løsninger til en bæredygtig fremtid inden for ét af de syv temaer, nemlig bæredygtig mobilitet og infrastruktur.

Tal med Merkur om investering

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om, hvordan du kan investere gennem Merkur, så er du velkommen til at kontakte os.