Investering

Når impact og afkast går hånd i hånd

Nogle mener, at man går på kompromis med afkastet, når man investerer sine penge bæredygtigt. Men det kan faktisk godt betale sig at investere med omtanke. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan Triodos Microfinance Fund leverer både menneskelige og økonomiske afkast.

Omkring 30 % af Tadsjikistans befolkning på ni millioner overlever for mindre end fem dollars om dagen. Triodos Microfinance Fund har investeret i Bank Arvand, som netop tilbyder bankydelser til lavindkomstgrupper i Tadsjikistans. Foto: Triodos Invevstment Management

Merkur Andelskasse har siden 2007 samarbejdet med Triodos Investment Management om at tilbyde investeringsmuligheder til danske investorer, der ønsker at få et afkast samtidig med, at pengene gør gavn i samfundet. Der hvor pengene skaber de allerstørste forandringer er i de såkaldte ”impact first” fonde, hvor du tilfører ”nye” penge til bæredygtige projekter og virksomheder for derigennem at gøre en større positiv forskel for samfundet. Triodos Microfinance Fund er en impact first fond, som tilbyder investorer en økonomisk sund investering i finansiel inklusion.

Finansiel inklusion er som impact-ringe i vandet

På verdensplan har 1,7 milliarder mennesker ingen eller kun begrænset adgang til helt almindelige bankydelser. Desuden har mange mikro-, små og mellemstore virksomheder i udviklingslandene problemer med at få lån eller andre typer finansiering. Men har det nu så stor betydning, tænker du måske?

Det har kæmpestor betydning. Finansiel inklusion kan for mange være første skridt ud af fattigdom, da det giver mennesker adgang til basale finansielle tjenester, og dermed gør det muligt for dem gradvist at opbygge og udvikle deres virksomheder, forbedre deres indtjeningsevne og spare op til fremtiden. Finansiel inklusion spiller derfor også en afgørende rolle i forhold til adgang til uddannelse og sundhedsvæsen, vedvarende energi og billige boliger. Kort sagt kan adgangen til finansielle ydelser forbedre levevilkårene for mange mennesker.

Her er nogle nøgletal for, hvor stor en forskel Triodos Microfinance Fund har gjort i 2021:

  • 17,6 mio. låntagere hvoraf 76% er kvinder.
  • 18,6 mio. mennesker har fået en opsparingskonto
  • 462.000 fik et grønt lån til eksempelvis vedvarende energi
  • 372.000 familier fik et billigt boliglån
  • 99.000 fik et studielån

Du kan læse meget mere i Triodos Microfinance Funds impact rapport.

En økonomisk sund investering

Triodos Microfinance Fond er ikke en klassisk aktiebaseret fond. Det er en såkaldt alternativ investering, hvor du som investor investerer i mikrofinansinstitutter, der ikke er noteret på en offentlig børs. Alternative investeringer findes i mange forskellige former og kan være et godt redskab til at diversificere din investeringsportefølje, så du ikke lægger alle dine æg i eksempelvis aktiekurven.

Det er sikkert ikke gået din næse forbi, at aktiemarkedet har lidt store tab i 2022. Verdensindekset var ved udgangen af maj faldet med ikke mindre end 13% i år. Til sammenligning har Triodos Microfinance Fund givet et positivt afkast i indeværende år på 4,1%. Når aktiemarkedet bliver ”nervøst”, som vi har set det i år, bliver eksempelvis Triodos Microfinance Fund ikke påvirket i lige så høj grad, som de aktiebaserede fonde. Fonden er selvfølgelig stadig en del af verdensøkonomien og kan stadig blive påvirket af økonomiske op og nedture, hvorfor man skal huske på, at historiske afkast ikke er nogen garanti for afkast i fremtiden.   

De alternative investeringer, Merkur tilbyder, er alle impact first investeringer, som gør stor forskel i verden samtidig med, at de giver en god risikospredning. Vi anbefaler selvfølgelig altid, at du taler med en rådgiver om din risikoprofil og din tidshorisont, inden du investerer.