Investering

Invester i FN's ånd

Som kunde i Merkur kan du investere direkte i virksomheder, der arbejder på at opfylde FN’s verdensmål. Gennem et samarbejde med SDG Invest kan Merkur nemlig tilbyde en bæredygtig investeringsmulighed basredet på de 17 verdensmål.

I takt med at interessen for bæredygtig investering vokser, kommer der heldigvis også nye investeringsmuligheder til. Danske SDG Invest blev stiftet i januar 2018 med det formål at give investorer mulighed for at tage del i opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. SDG står for Sustainable Development Goals, og SDG Invest er netop en kapitalforening, der har taget FN’s verdensmål til sig. De investerer i globale børsnoterede aktier, og deres krav til bæredygtighed er lige så højt som kravet til et godt økonomisk afkast. Derfor udvælger de virksomheder, der bidrager til at opfylde de 17 verdensmål.

Når SDG Invest udvælger virksomheder til deres portefølje, sker det ud fra en omfattende screening, der er baseret på FN’s verdensmål. Udvælgelsen foregår i tre trin:

  1. Først udvælger SDG Invest de virksomheder, der er stærkest og mest stabile økonomisk.
  2. Dernæst frasorterer de virksomheder fra uansvarlige brancher som for eksempel tobak, våben og fossile brændsler.
  3. De står nu tilbage med en pulje af økonomisk stærke virksomheder, som de screener ud fra en række bæredygtighedskriterier. Kun de, der arbejder proaktivt med globale udfordringer, eller som har en strategi for at opfylde FN’s verdensmål, kommer med i den endelige portefølje. På den måde ender de ud med 50-100 virksomheder, der både har en sund økonomi, og som samtidig bidrager til at opfylde verdensmålene.

Du kan læse mere om, hvordan du investerer i SDG Invest her.

Kontakt Merkur, hvis du vil investere

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du overvejer at investere dine penge bæredygtigt. Så vil vores investeringsrådgivere stå klar til at besvare dine spørgsmål.


Relateret indhold