Få overblik

Har du den rigtige pension?

De færreste synes, at det er spændende at beskæftige sig med pension, før man er nået den alder, hvor man skal begynde at bruge den. Men der er flere grunde til at kigge på den allerede nu.

For de fleste mennesker er deres pension den største opsparing, de har. Jo tidligere, du træffer de rigtige valg omkring din pension, des mere besvær og penge sparer du senere. Vi guider her til nogle af de vigtigste ting, du skal vide om pension. Lad os først kigge på, hvad de forskellige pensionsordninger indebærer.

Ratepension

Ratepensionen udbetales over en valgfri periode på 10-30 år. Du kan knytte forskellige personforsikringer til, så du og din familie er sikret, hvis du mister din erhvervsevne eller dør.
Du kan maksimalt indbetale 55.900 kr. om året (i 2019). En Ratepension kan både oprettes som en privat pensionsordning gennem eksempelvis Merkur, eller som en arbejdsgiverordning gennem din arbejdsplads. De penge du indbetaler på din Ratepension, kan du trække fra i skat. Til gengæld betaler du skat af pensionen, når du får den udbetalt.  

Livrente

En Livrente sikrer dig et månedligt beløb resten af livet, uanset hvor længe du lever, i modsætning til Ratepension, som stopper efter den aftalte udbetalingsperiode. På den måde minder Livrenten om en forsikring. Ligesom Ratepension kan du oprette en Livrente både som en privat- og en arbejdsgiverordning. Der er ikke nogen grænse for, hvor meget du kan indbetale på en Livrente. De penge du indbetaler på din Livrente, kan du trække fra i skat. Til gengæld betaler du skat af pensionen, når du får den udbetalt.  

Hvis du har sparet lige meget op på en Ratepension og en Livrente, vil du få udbetalt et højere månedligt beløb med en Ratepension. Det skyldes, at Livrenten giver en livsvarig ydelse i modsætning til Ratepensionen, der stopper efter den aftalte udbetalingsperiode. Men hvis du lever længe, kan du sagtens ende med at få mest udbetalt fra Livrenten.

Aldersopsparing

Du kan maksimalt indbetale 5.200 kr. om året (i 2019) på en Aldersopsparing indtil fem år før din pensionsalder, hvor du kan begynde at sætte flere penge ind på opsparingen. Når du har fem år eller mindre til pensionsalderen, kan du indbetale 48.000 kr. om året (2019). Se din pensionsalder her.

Du kan altså ikke spare lige så meget op på din Aldersopsparing, som på de to andre typer pensionsordninger. Men til gengæld har Aldersopsparing den fordel, at du kan vælge at få udbetalt pengene som et engangsbeløb, når du når pensionsalderen. Det kan være en god løsning, hvis du gerne vil spare op til et særligt projekt, en rejse eller en hobby du glæder dig til at dyrke, når du ikke længere skal gå på arbejde.

Du får ikke noget fradrag for de penge du indbetaler på Aldersopsparing, men til gengæld skal du heller ikke betale skat, når du får pensionen udbetalt.

Opsparing eller bæredygtige investeringer?

For alle pensionsordninger i Merkur gælder det, at din opsparing enten kan stå på en bankkonto og trække renter eller kan investeres i bæredygtige og etiske investeringsfonde. Med det nuværende lave renteniveau får du som kunde næsten ingenting ud af at have dine penge stående på en konto. Derfor kan det være en god idé at overveje at investere.

I Merkur Andelskasse mener vi, at investeringer både bør give et fornuftigt afkast til dig, men samtidig skabe en langsigtet værdi for samfundet. Derfor tilbyder vi en række investeringsmuligheder, som gør det let for dig at investere med omtanke.

Når man taler om bæredygtige investeringer, bliver man ofte mødt med en fordom om, at man skal gå på kompromis med afkastet. Men bæredygtige investeringer kan ikke alene betale sig, de kan rent faktisk også være en god forretning. Merkur samarbejder med nogle af verdens dygtigste investeringsfonde, når det kommer til etisk screening af aktier og obligationer samt impact-investeringer. Vi har mange års erfaring med at rådgive vores kunder i bæredygtige investeringsmuligheder og vil også gerne hjælpe dig. 

Skat

Den væsentligste grund til at spare op på en pensionskonto frem for en almindelig opsparingskonto er, at dit afkast bliver beskattet anderledes. For alle ordningerne gælder, at du årligt betaler 15,3% i skat af dine renter eller værdistigninger i værdipapirer. Det er væsentligt lavere end for en normal opsparing. For Ratepension og Livrente får man desuden et skattefradrag for indbetalingerne, mens udbetalingerne beskattes som indkomstskat. Derved bliver du beskattet senere i livet, hvor du måske har en mindre indtægt og derfor måske betaler en mindre skattesats.

Pension gennem din arbejdsgiver

Mange har en pensionsordning gennem deres arbejde, som arbejdsgiveren også indbetaler til. Det vil typisk være en Ratepension eller Livrente. Du har ikke altid indflydelse på, hvilken bank eller pensionsselskab du skal indbetale til, men hvis du er i tvivl, kan du altid spørge din rådgiver i Merkur. Nogle gange er det kun beløbets størrelse, der er fastlagt, og du har mulighed for selv at vælge, hvis du for eksempel gerne vil have din pension i Merkur. 

Der vil typisk være en arbejdsgiverdel og medarbejderdel i indbetalingen. Arbejdsgiverens del er fast, og medarbejderdelen har en minimumsgrænse. Men du har ofte mulighed for selv at indbetale mere. Når du skifter arbejde, er det en god idé at undersøge, om det kan betale sig at sammenlægge dine ordninger – det kan vi hjælpe dig med.

Tal med din rådgiver

Pensionsområdet kan være uoverskueligt, fordi der er mange ordninger og regler at holde styr på. Tag derfor en snak med din rådgiver eller ring til os, så vi kan hjælpe dig med at finde frem til, hvad der er den bedste løsning for dig.

Tal med Merkur om pension

Skal vi hjælpe dig med at tjekke, om du har den rette pensionsordning, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Så står vores medarbejdere klar til at rådgive dig.