Impact

Dine investeringer skaber positiv forandring

Tænker du over, hvilken impact dine investeringer har? Her kan du se nogle eksempler på, hvordan dine investeringer har gjort en forskel siden årsskiftet.

Vi vil her se nærmere på nogle af de historier og tal som vores samarbejdspartner Triodos Investment Management har udgivet i deres kvartalsrapporter for 2. og 3. kvartal 2019.

Producerede strøm svarende til hele Esbjergs forbrug

I 2. kvartal producerede Triodos Renewables Europe Fund strøm fra vedvarende energi svarende til 29.900 husstandes årlige forbrug (i gennemsnit har et hjem 2,3 mennesker i Europa). Denne mængde energi er svarende til hele Esbjergs forbrug.  

Ny investering i opgraderede solceller

Triodos Renewables Europe Fund har investeret i en stor udskiftning af gamle solcellepaneler og relaterede kabelsystemer. Der er blevet opsat nye kabler og mere effektive solcellepaneler, som kan generere mere elektricitet. Solcelleanlægget ved navn Helium er beliggende i Sydvestfrankrig og har eksisteret i næsten 10 år, hvor fonden har været med stort set fra begyndelsen af projektet. Det forventes med denne investering, at Helium vil opleve en signifikant forbedring af solcelleanlægget.

Når omlægningen er færdig, vil Helium producere elektricitet svarende til 1.700 hjem om året og samtidig hjælpe med at formindske 300 tons CO2-udslip, heraf er 48 tons direkte forbundet med hjælp fra fonden. Sidst, men ikke mindst, vil de gamle solcellepaneler blive genbrugt af en specialiseret genbrugsvirksomhed.

Triodos Renewables Europe Fund er en del af Merkurs Impact First investeringer.

Med til at skabe digitalisering i Kazakhstan

Triodos Microfinance Fund giver lavindkomstgrupper adgang til almindelige bankydelser som f.eks. at låne penge. Der er tale om pengeinstitutter, som spænder fra meget små ngo’er til fuldt udviklede banker. En af de pengeinstitutter, som er støttet af fonden, er KMF. De er Kasakhstans største mikrofinansieringsinstitution med omkring 245.000 kunder, og de har netop indledt en digital transformation. Her har de eksempelvis udviklet en app, som vil effektivisere behandlingstiden for både kunder og medarbejdere. 

Nye investeringer i Uganda

Fonden fortætter med at udvide sine investeringer. En af dem er Centenary Bank, som er med til at støtte Ugandas økonomiske udvikling. Centenary Bank er den førende mikrofinansieringsinstitution i Uganda. Banken er stærkt forankret i lokalsamfundene gennem en bred vifte af aktiviteter, hvor de bl.a. støtter fattige bønder og tilbyder gratis kræftscanninger for kvinder.   

Triodos Microfinance Fund er en del af Merkurs Impact First investeringer.

Svanen stiller høje krav

Flere af de Svanemærkede fonde solgte i sidste kvartal nogle af deres investeringer, da virksomhederne ikke har levet op til fondens minimumstandarder. Både Triodos Pioneer Impact Fund og Triodos Global Equities Impact Fund solgte eksempelvis deres investering i Waste Management, da virksomheden forventes ikke at leve op til krav om bortskaffelse af affald indenfor den fossile brændstofsektor.

Stor impact

Triodos har også visualiseret den forskel, der er på at investere i deres Svanemærkede fonde sammenlignet med, hvis du investerer bredt i et verdensindex - altså tilsvarende traditionelle aktier og obligationer uden fokus på bæredygtighed. Kigger vi eksempelvis på Triodos Pioneer Impact Fund kan vi se, at den adskiller sig markant. Fonden har tilsammen udledt 45% færre drivhusgasser end virksomhederne i en tilsvarende sammensat portefølje ud fra et verdensindex. Derudover er der brugt 47% mindre vand og produktionen af affald har været 25% lavere.

Triodos’ svanemærkede fonde er en del af Merkurs impact-investeringer.

Højdespringer

Til sidst er det værd at bemærke, at Triodos Impact Pioneer Fund, som er en af verdens mest bæredygtige fonde indenfor børsnoterede aktier, leverede et afkast på 26,8% i løbet af årets 9 første måneder. Det er dermed den bedst performende af vores fonde år til dato, og den ligger hele 5% over benchmark. 

Triodos Impact Pioneer Fund er en del af Merkurs impact-investeringer.

Kontakt Merkur om bæredygtig investering

Vil du vide mere om Merkurs bæredygtige investeringsmuligheder, er du velkommen til at kontakte os.


Kom godt i gang med investering