Bæredygtige investeringer

Din investering skaber bæredygtige fremskridt og arbejder for FN’s verdensmål

Investerer du via SDG Invest, er du med til at fremme virksomheder, der arbejder for FN’s 17 verdensmål. Hvert år udgiver SDG Invest en impact-rapport, som fortæller om den forskel investeringerne har gjort. Vi ser nærmere på nogle historier og tal fra SDG Invests ’Impact Report’ for 2019.

Af Mads Engel Pedersen

 

I Merkur mener vi, at det er vigtigt at vise, hvilken impact dine investeringer har – altså hvordan de påvirker samfundet. Det samme gælder for vores samarbejdspartner SDG Invest. De bruger måling og rapportering til at fremme bæredygtige investeringer og tiltrække den nødvendige investeringskapital. Gennem investering arbejder de for at løse globale udfordringer og indfri FN’s 17 verdensmål.

Kort om SDG Invest

SDG Invest er en dansk kapitalforening, der tror på, at virksomheder spiller en central rolle i omstillingen til en bæredygtig verden. Derfor investerer SDG Invest udelukkende i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. For at sikre, at virksomhederne arbejder proaktivt med bæredygtig udvikling, har de udviklet et screeningsværktøj baseret på verdensmålene og har sammensat en portefølje af 50-100 bæredygtige globale selskaber.

Investering med lavere CO2-udledning

Tager man et kig på SDG Invests portefølje, så er deres CO2-udledning tre gange så lav som ’MSCI world ESG Leader’. Dette indeks måler virksomheder, der er højest rangeret på faktorerne miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i alle sektorer af det overordnet indeks (MSCI World Index). Den store forskel på CO2-udledning skyldes bl.a., at de hverken investerer i fossile brændstoffer eller tobak. Tilmed har 97% af virksomhederne i SGD Invests portefølje mål for reducering af CO2-udledninger.

SDG Invest ser ikke sig selv som en ’grøn’ investeringsfond. For dem handler bæredygtighed nemlig om langt mere end klima. Det handler også om for eksempel at sikre menneskerettigheder, arbejdsvilkår og -rettigheder og ansvarlig skatteopførsel. Faktisk bruger SDG Invest mere end 40 forskellige parametre for at måle, om virksomheder bidrager positivt til at nå Paris-aftalens mål i 2030.

81% af virksomhederne er engageret i cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er et nyt parameter, som SDG Invest i 2019 har brugt til at analysere de virksomheder, de overvejer at investere i. Cirkulær økonomi handler om, hvordan virksomhederne genbruger deres ressourcer så meget som muligt, samtidig med at de ikke efterlader nogle ressourcer i værdikæden. Når en virksomhed tænker cirkulært gennem hele værdikæden, er det med til at mindske forbruget og samtidig spare på knappe ressourcer.

Noget tyder på, at der er kommet en større forståelse for, hvor stor betydning cirkulær økonomi kan have for en virksomhed. Det kan b.la. ses ved, at 81% af virksomhederne i SDG Invests portefølje i 2019 foretager specifikke handlinger for at understøtte cirkulær økonomi. Det er over 20% flere end i 2018.

For at en virksomhed kan prale af at være helt cirkulær, så skal det omfatte al forretningsdrift. 22% af virksomhederne i SDG Invests portefølje gør en aktiv indsats for at opnå en 100% cirkulær økonomi.

Et godt eksempel på en virksomhed med en cirkulær økonomi er Novo Nordisk. I 2018 fastlagde Novo Nordisk en ambition om ikke at have noget negativt klimaaftryk. Der blev derfor implementeret en klimastrategi, som fokuserede på risikoområder i hele værdikæden. Det inkluderede klimaforandringer, vand- og ressourcemangel, population og plastiskaffald. Strategien omfavner en cirkulær tankegang ved at designe og producere produkter, så de kan blive indsamlet og genbrugt, og gentænke forretningspraksisser for at minimere forbrug og udrydde affald ved at gøre dem til nye ressourcer.

Virksomheder, der bidrager direkte til at indfri verdensmålene

72% af virksomhederne i SDG Invests portefølje har allerede produkter eller løsninger, som direkte medvirker til at indfri verdensmålene. Et godt eksempel er den danske virksomhed Chr. Hansens. Ifølge SDG Invests rapport viser en undersøgelse af hele Chr. Hansens produktportefølje med mere end 3.000 produkter viser at 82% bidrager direkte til verdensmål nummer 2, 3 og 12. Det opnår virksomheden, fordi deres produkter er med til at fremme bæredygtigt landbrug, forbedre den globale sundhed og reducere madspild.

Desuden har Chr. Hansen sat specifikke mål for de tre verdensmål:

  • Nummer 2: Dæk 25 millioner hektar landbrugsjord med deres naturlige løsninger inden 2025.
  • Nummer 3: Start 6 nye produkter med en dokumenteret sundhedseffekt i 2022. De har allerede lanceret 4 nye produkter.
  • Nummer 12: Reducer det globale yoghurtaffald med 1,2 millioner tons i 2022.
SDG Invest bliver ved

SDG Invest arbejder aktivt med at skubbe virksomhederne i deres portefølje i en endnu mere bæredygtig retning med fokus på verdensmålene. De opfordrer f.eks. virksomhederne til gennemsigtighed og adresserer offentligt de problemstillinger, der modarbejder FN’s 17 verdensmål. På den måde er de med til at drive den bæredygtige udvikling – både gennem deres investeringer, men også i kraft af deres aktive dialog med virksomhederne.

Har du lyst til at læse hele SDG Invest Impact Rapport, så kan du downloade rapporten nedenfor.

Kontakt Merkur

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om impact-investering i Merkur, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig.