Impact og afkast

Bæredygtige investeringer er en god forretning

I Merkur har vi beskæftiget os med bæredygtige investeringer i årtier. Det er et marked i hastig udvikling, og lige nu er det mere tydeligt end nogensinde, at bæredygtighed også betaler sig økonomisk.

I Merkur mener vi, at det betaler sig at investere i en bæredygtig verden. Bæredygtige investeringer har den indlysende fordel, at de gør en positiv forskel og bidrager til at skabe den fremtid, vi ønsker for os selv og vores børnebørn. Men bæredygtighed er også en god forretning.

Data fra Morningstar viser, at 93 procent af de fonde, der havde fokus på bæredygtighed (ESG), overgår sammenlignelige konventionelle fonde i første kvartal af 2020. Men tendensen, at det betaler sig at investere bæredygtigt, viser sig også, når man går længere tilbage.

I Merkur er det ikke noget vi lige har fundet på. Siden 80’erne, hvor Merkur blev grundlagt, har vi arbejdet benhårdt for at skabe Danmarks absolut mest bæredygtige investeringsunivers. Og siden dengang er tendensen kun blevet mere og mere tydelig. Mange flere har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i at investere med bæredygtighed som pejlemærke. Impact og afkast går hånd i hånd – investeringerne skal både bidrage til en bedre verden og give fornuftigt afkast.

Bæredygtige pensioner over gennemsnittet

Ser vi på den del, der handler om det økonomiske afkast, så har Merkurs investeringsunivers klaret sig rigtig godt den seneste tid. Nedenfor ses afkastet på vores pensionspakker sammenlignet med et gennemsnit for de seks største kommercielle pensionsselskaber i Danmark (jf. tal fra Morningstar). Eksempelvis har en mellem risikoprofil i Merkurs bæredygtige univers klaret sig 3 procent bedre end gennemsnittet i det første kvartal i år, hvor afkastet generelt har været negativt som følge af corona-situationen. Og går man tilbage til 2019, så er billedet det samme, her har de bæredygtige investeringer også klaret sig flot.  

Første kvartal 2020 Lav risiko Middel risiko Høj risiko
Gennemsnit af de 6 største pensionsselskaber -6,30% -10,20% -15,50%
Merkur -4,50% -7,20% -9,80%

 

01.01.2019 til 31.03.2020 Lav risiko Middel risiko Høj risiko
Gennemsnit af de 6 største pensionsselskaber 0,30% 0,70% -0,10%
Merkur 2,70% 4,40% 5,40%

Tabel: Der sammenlignes med et gennemsnit af de 6 største kommercielle pensionsselskaber i Danmark på en lav, mellem og høj risikoprofil i markedsrentemiljø.

 

Men hvad skyldes så de bæredygtige investeringers gode resultater? Der er flere forskellige grunde, vi kan pege på. Her er de vigtigste:

1. Ingen fossil energi

Ser vi på det børsnoterede investeringsunivers, så ligger en del af forklaringen i den måde, som de bæredygtige fonde udvælger virksomheder på. Her er der f.eks. fokus på ESG-screening (Environmental, Social, Governance red.) og skrappe minimumskriterier for, hvilke virksomheder man ønsker at investere i. Det betyder, at visse brancher og virksomheder bliver sorteret fra, herunder eksempelvis fossil energi. En del af forklaringen på den korte bane er, at olieselskaber eller flyselskaber har oplevet noget, der nærmest ligner et kollaps den seneste tid. Vælger du at investere via Merkur, kan du være sikker på ikke at investere i virksomheder, der producerer fossile brændstoffer.  

2. Bedre ledelse giver sunde virksomheder

En anden forklaring er, at en virksomhed skal kunne rapportere om en lang række sociale og miljømæssige faktorer for at være berettiget til at indgå i de bæredygtige fonde. Virksomheden skal have strategier og politikker, der beskytter dens medarbejdere såvel som miljøet. Virksomheder, der inkorporerer disse ESG-strategier, har en tendens til at blive styret mere effektivt og grundigt, hvilket gør dem i stand til at håndtere og komme stærkere igennem kritiske perioder og kriser.    

3. Verden er forbundet

En tredje ledetråd er, at investorer i vores ekstremt forbundne verden i stigende grad har konkluderet, at globale kriser er dybt forbundne. Hvorvidt en virksomhed vil trives i fremtiden, afhænger i vid udstrækning af, hvor robust og smidig den kan håndtere ​​sine mange interessenter, globale usikkerheder, chok og forstyrrelser - uanset om disse skyldes en pandemi, social uro eller en miljømæssig nødsituation. I kriser som den vi ser lige nu, står det mere klart end nogensinde, at finansielle markeder ikke kan eksistere i isolation fra sociale og miljømæssige udfordringer. Vores fremtidige velstand kræver, at vi udnytter det enorme potentiale, der ligger i at skabe en økonomi, som er i harmoni med mennesker og miljø.  

Kontakt Merkur

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om impact-investering i Merkur, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig.