Bæredygtig investor?

Her er din ordbog til bæredygtig investering

ESG, impact og SRI – bliver du også af og til forvirret over alle de begreber og forkortelser, der flyver gennem luften, når man taler om bæredygtig investering? Vi har samlet de vigtigste i denne lille ordbog.

Hvornår har en investering ’impact’?

Vi starter med et engelsk ord, som det ikke rigtig er lykkedes at finde et godt ord for på dansk. Impact er den påvirkning, som en investering har på verden. Alle investeringer påvirker noget eller nogen, for ingen investering er neutral, men når man taler om impact investering, er det typisk fordi, formålet er at gøre en positiv forskel for mennesker, natur, klima eller andet. Impact-investeringer har altså fokus på at skabe forandring i samfundet samtidig med, at de skal generere et økonomisk afkast.

Men som med så mange andre nye tendenser har kært barn mange navne. Impact-investering, bæredygtig investering, ansvarlig investering, etisk investering osv. - der er ikke altid enighed om, hvad disse betegnelser helt præcist dækker over. I Merkur har vi defineret, hvordan vi selv skelner mellem forskellige investeringstyper. Du kan læse artiklen om vores investeringsunivers her.

ESG – Den mest almindelige metode

Nu kommer vi til forkortelserne, hvor den mest brugte nok må være ESG. Det er en metode til at vurdere, hvor etisk og bæredygtig en virksomhed er. ESG står for Environment, Social and Governance – eller på dansk: miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, og det er disse parametre, som anvendes til at vurdere virksomheden.

Til dette bliver der udført en ESG-analyse i tre dele. Den første vurderer virksomhedens miljømæssige mål for blandt andet energiforbrug og genanvendelse af materialer. Det sociale aspekt, som er analysens anden del, undersøger virksomhedens forhold til menneske- og arbejdsrettigheder, mens den sidste del ser på, om virksomheden handler etisk i sin ledelse og forretning.

SDG – Forkortelsen for Verdensmålene

SDG står for Sustainable Development Goals, som er FN’s 17 Verdensmål for alle 193 medlemslande i FN. Verdensmålene arbejder for en bæredygtig udvikling og forpligter medlemslandene til blandt andet at afskaffe sult og fattigdom, fremme fred og ligestilling samt styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene har ikke direkte fokus på investering, men nogle steder er man begyndt at tage verdensmålene til sig som et investeringsværktøj i forbindelse med bæredygtighed og socialt ansvar. Det er nok mest udtalt hos Merkurs partner SDG Invest. De investerer nemlig udelukkende i virksomheder, der arbejder for at opfylde verdensmålene.

SRI – Socialt ansvarlige fonde

En anden hyppig bogstavkombination er SRI, som står for Socially Responsible Investment. SRI-fonde er etiske fonde, der har særligt strenge kriterier for de selskaber, som de investerer i. Det betyder blandt andet, at en SRI-fond undgår at investere i selskaber, der ikke lever op til ESG-kriterierne.

Negativ screening

Når fonde skal udvælge, hvilke virksomheder, de vil investere i, findes der forskellige metoder til at screene virksomhederne på. Screening er en filtreringsproces, der anvendes til at vælge virksomheder til eller fra på baggrund af sociale og/eller miljømæssige kriterier. Det mest almindelige er en negativ screening, hvor man sorterer visse brancher og virksomhedstyper fra, fordi de ikke lever op til de minimumskriterier, man har sat op. Det kan eksempelvis være tobaks- eller våbenindustrien, som ikke overholder grundlæggende regler og normer.

Positiv screening

Går man skridtet videre kan man også arbejde med aktivt at vælge virksomheder til, fordi de udmærker sig inden for nogle positive kriterier. Denne proces kalder man derfor positiv screening. Det arbejder vores samarbejdspartner Triodos aktivt med, idet de tilvælger virksomheder, der er førende og leder udviklingen inden for deres område eksempelvis i forhold til miljø eller sociale forhold.

Aktivt ejerskab

Et andet redskab som nogle fonde benytter sig af, er aktivt ejerskab. Både Triodos og SDG Invest har det som en del af deres strategi, at de løbende indgår i dialog med virksomhederne i deres porteføljer. Gennem dialog påvirker de virksomhederne til hele tiden at forbedre sig, det kunne for eksempel være i forhold til at anvende bæredygtige materialer, nedbringe vandforbruget eller forbedre værdikæden.

Tal med Merkur om investering

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om, hvordan du kan investere gennem Merkur, så er du velkommen til at kontakte os.