Gr├©N Opsparing64px

Firmapension

Ansvarlig Pension er en attraktiv firmapensionsordning til små og store virksomheder eller organisationer, som ønsker at tilbyde sine medarbejdere en bæredygtighedsorienteret pension, som fra første krone gør en forskel.

Værdibaseret investering

Ansvarlig Pension er en unik pensionsordning, hvor pengene investeres med omtanke for natur, miljø og mennesker.

Frit valg

Medarbejderen kan frit vælge blandt Merkurs værdibaserede investeringsmuligheder samt AP Pensions øvrige investeringsunivers.

Opsparing og forsikring

Med Ansvarlig Pension får du og dine medarbejdere både en pensionsopsparing og en række forsikringer i samme produkt.

Ansvarlig Pension

En attraktiv ordning for dine medarbejdere

Ansvarlig Pension er en attraktiv firmapensionsordning, som Merkur tilbyder i samarbejde med AP Pension. Ordningen består af en forsikringsdel og en opsparingsdel, hvilket giver en stor tryghed for dine medarbejdere, og derudover tilbyder vi en unik mulighed for at investere opsparingen etisk og bæredygtighedsorienteret. Med forsikringsdelen er medarbejderne dækket, hvis de bliver syge og ikke længere kan arbejde, eller hvis de får en kritisk sygdom. Medarbejderens nærmeste pårørende er også sikret, hvis medarbejderen dør før pensionsalderen. Herudover kan I tilvælge en sundhedsforsikring, som sikrer jer, at medarbejderen hurtigere kommer tilbage i arbejde i tilfælde af sygdom eller ulykke, samtidig med at medarbejderen sikres et godt og sammenhængende sundhedsforløb. Med Ansvarlig Pension får I altså en attraktiv pensionsordning til jeres medarbejdere. Ordningen kan oprettes af alle virksomheder eller organisationer – uanset om der er mange ansatte, eller om der er tale om en enkeltmandsvirksomhed.
Firmapension i Merkur

Roskilde Festival skifter til bæredygtig pension i Merkur

De fleste kender nok Roskilde Festival som en forening med mange frivillige, men det er også en arbejdsplads for omkring 85 fuldtidsansatte. Festivalen valgte tidligere i år at skifte firmapensionsordning til Merkur/AP Pension, fordi de ønsker at gå forrest og tilbyde medarbejderne en pension med bæredygtighed og etik i højsædet.

Læs mere
Aktier der gør en forskel

For Triodos handler bæredygtig investering om at løse verdens største problemer

Triodos er Merkurs største partner på investeringsområdet, men hvad er egentlig deres særlige tilgang til bæredygtig investering? Mange års erfaring, et holistisk perspektiv og en vilje til at investere i løsninger på verdens helt store udfordringer er nogle af svarene.

Læs artiklen
Impact

Hvilken forskel gør dine investeringer?

En investering kan virke som noget lidt abstrakt. Umiddelbart er det jo bare et beløb, du kan se på en skærm, og ikke nødvendigvis noget man forbinder med konkrete forandringer. Men de penge vi investerer, gør noget i verden.

Læs artiklen

Hør mere om Ansvarlig Pension

Har du spørgsmål, eller er du og din virksomhed klar til at hoppe med på den grønne pensionsbølge, så kontakt os. Så ser vi gerne på mulighederne for at tilbyde jeres medarbejdere Ansvarlig Pension.

Hvordan bliver pengene investeret?

Ansvarlig Pension giver den enkelte medarbejder mulighed for at investere sine pensionsmidler etisk og bæredygtighedsorienteret. Det er op til den enkelte, hvordan pengene investeres. I Merkur mener vi, at investeringer både bør give et fornuftigt afkast til medarbejderen, men samtidig skabe en langsigtet samfundsmæssig værdi. Derfor tilbyder Merkur og AP Pension en palet af værdibaserede investeringer inden for vedvarende energi, mikrofinans, etisk screenede aktier samt virksomheds- og statsobligationer. Medarbejderne kan vælge at benytte disse etiske investeringsmuligheder, men har også mulighed for at vælge blandt de andre investeringsprodukter, som indgår i AP Pensions investeringsunivers.

Læs mere om Merkurs værdibaserede investeringsunivers.

Ofte stillede spørgsmål

Her er nogle af de mest almindelige spørgsmål til Firmapension. Finder du ikke svar her, er du altid velkommen til at kontakte Merkur.

Du har mulighed for at vælge begge dele. Fordelen ved Firmapension er, at den har tilknyttet en række forsikringer på ekstra fordelagtige vilkår, så du ikke behøver tilkøbe dem ved siden af. På en Firmapensionsordning skal du indbetale et fast beløb af din løn pr. måned, så hvis du ønsker en mere fleksibel ordning, kan Ratepensionen være en god løsning. Her er det helt op til dig, hvor meget du indbetaler hver måned, så længe du holder dig under den maksimale beløbsgrænse.

Pension for selvstændige

AP Pension er et uafhængigt, demokratisk ledet og kundeejet pensionsselskab, der har rødder tilbage til andelsbevægelsen i begyndelsen af forrige århundrede, hvilket gør dem til en ideel samarbejdspartner for Merkur. Læs mere om AP Pension på deres hjemmeside.

www.appension.dk