Firmapension

Roskilde Festival skifter til bæredygtig pension i Merkur

De fleste kender nok Roskilde Festival som en forening med mange frivillige, men det er også en arbejdsplads for omkring 85 fuldtidsansatte. Festivalen valgte tidligere i år at skifte firmapensionsordning til Merkur/AP Pension, fordi de ønsker at gå forrest og tilbyde medarbejderne en pension med bæredygtighed og etik i højsædet.

Foto: Peter Troest

Frederik Grenaa Nemeth, hvorfor har I skiftet firmapensionsordning til Merkur?

”Vi har ikke tidligere skænket pension mange ressourcer, for vi har tænkt, at det var relativt kompliceret, og det er ikke en kompetence, vi har i huset. Men på et tidspunkt besluttede vi at undersøge, om vi egentlig havde den pensionsordning, der passede bedst til os. Vi ville gerne udfordre de værdier, som vores daværende pensionsselskab var baseret på, og se om vi kunne finde en investeringsprofil, der matcher vores værdier, samtidig med at vi ville sikre, at forsikringsdækningen matchede medarbejdernes behov.”

”Der var et stort ønske fra både ledelse og medarbejdere om at gøre det, vi siger, vi gerne vil gøre. Det er f.eks. at investere i vækstlag og bæredygtighed i bred forstand. Derfor hyrede vi Deloitte Pension Management som rådgivere til at hjælpe os med at afsøge vores muligheder. Vi lavede et udbud og valgte til sidst tre forskellige tilbud ud, som vi undersøgte nærmere.”

”Det var vigtigt for mig, at den ordning vi valgte også skulle være konkurrencedygtig på priserne. Grundforudsætningen er, at pensionen også bliver en god pension for vores medarbejdere. Men samtidig interesserede vi os for de mere etiske investeringer. Der var mange forskellige bud på det, men der var ingen tvivl om, at for os var kombinationen af Merkur og AP Pension virkelig interessant. Det stod hurtigt klart, at hvis vi ville de etiske investeringer, var det det eneste rigtige.”

Hvorfor er den etiske og bæredygtige dimension vigtig for jer?

”Vi beder jo folk om at gøre en forskel i verden, og vi vil gerne selv gå forrest. Men jeg tror også på, at dem der kommer til at generere mest værdi på længere sigt, også er dem, der leverer bæredygtigt. Der er et krav i verden fra den unge generation om, at vi behandler kloden og hinanden på en anden måde. Så jeg er ret sikker på, at på lang sigt er det dem der vinder, også finansielt.”

”Da vi fik de tre tilbud, var det interessant at høre de forskellige bud på, hvordan etik blev defineret. Der var f.eks. nogen, der talte om ikke-kontroversielle våben – altså hvad er det? Det kunne f.eks. være politipistoler. I min optik investerer man enten i våben eller ikke i våben. Men generelt kan det godt være lidt svært at gennemskue, hvordan etiske investeringer bliver defineret. Der var Merkur meget skarpe med de hollandske Triodos-fonde.”

Synes du, at man som arbejdsplads har et ansvar for, hvordan medarbejderne investerer deres pension?

”Jeg synes, man har et ansvar for at tilbyde en bæredygtig løsning, og for at de ikke investerer i olie og våben. Vi er en meget værdibåren organisation, så vi har et ansvar for at gå forrest. Vi opfordrer andre til at opføre sig bæredygtigt, så vi har også selv et ansvar. Medarbejderne må gøre hvad de vil, men det er vores ansvar at give dem muligheden.”

Havde du nogen forbehold eller bekymringer i forhold til at skifte firmapensionsordningen ud?

”Min bekymring har været, hvis vi skulle få en pensionsordning, som stillede vores medarbejdere ringe, når de kommer til deres pensionsalder. Merkur er ikke noget stort pengeinstitut, men samarbejdet mellem Merkur, Triodos-fondene og AP Pension var i min optik et virkelig godt match.”

”Vi får både adgang til AP Pensions almindelige fonde med forskellig grader af bæredygtighed og Merkurs Triodos-fonde for dem, der virkelig gerne vil bæredygtighed. Så det er det mest rene, vi er blevet præsenteret for. Det gav os mulighed for at vælge det bedste fra to verdener. Samtidig vil vi gerne støtte op om vækstlag, og selvom Merkur har eksisteret længe, så er det stadig en anderledes bank, som vi gerne vil understøtte.”  

”Vi er blevet rådgivet af Deloitte hele vejen igennem, og de holder øje med både pensionen og forsikringsdækningen. Vi kunne se, at der var flere steder, hvor vi ville få en bedre forsikringsdækning med Merkurs firmapension, og ingen steder ville vi få en dårligere dækning. Deloitte var også meget glade for samarbejdet, og samtidig var Merkur også gode på prisen.”

”Så jeg var ikke usikker på valget, det gav sig selv.”

Hvad har medarbejderne sagt til skiftet?

”Pension er ikke særligt sexet, men det er nemt at sælge til medarbejderne, at vi har fået en etisk løsning, som både giver bedre forsikringsdækning og investeringsmuligheder, der matcher vores værdier. De har været sindssygt glade.”

”Deloitte faciliterede et opstartsmøde hvor Merkurs pensionschef var ude at fortælle over for medarbejderne. Det gav en god tryghed, for det er en gruppe af mennesker, der ikke er så interesserede i pension og forsikringer. Det var super godt, og vi kunne faktisk fastholde dem i to timer.”

”De fik en gennemgang og efterfølgende samtaler med Merkurs medarbejdere, som alle har været meget glade for. Så nu har vores medarbejdere taget stilling til, hvordan de placerer pengene. Jeg har personligt valgt at investere i Triodos-fondene, og det havde jeg nok ikke gjort, hvis ikke jeg havde haft den samtale.”

Frederik Grenaa Nemeth er økonomidirektør i Roskilde Festival.

Hvad er Ansvarlig Pension?

Ansvarlig Pension er en firmapensionsordning for virksomheder, der giver virksomhedens medarbejdere adgang til at investere i både Merkurs bæredygtige fonde og hele AP Pensions investeringsunivers. Læs mere her.

Vil du høre mere om Ansvarlig Pension?

Er du altid velkommen til at kontakte investerings- og pensionsrådgiver Maja Rauff på enten mail eller telefon.