Hvem er Merkur?

Merkur Andelskasse har været frontløber for bæredygtig udvikling og social ansvarlighed indenfor bankdrift siden 1982. Det har vi tænkt os at blive ved med at være. I Merkur får I naturligvis den service og de produkter, I normalt forventer af en bank. Men I får meget mere.

Bliv erhvervskunde
Et pengeinstitut med værdier

I Merkur giver vi penge værdi og mening ved at kanalisere dem i retning af en mere bæredygtig verden. Vi har formuleret en ambition for den verden, vi ønsker at fremme og udviklet værktøjer, der er med til at sikre, at pengene vi forvalter, skaber positive forandringer. Det betyder også, at vi stiller krav til de virksomheder, institutioner og skoler, der ønsker at være kunder i Merkur. Til gengæld kan vi kvittere med mange års erfaring inden for bæredygtig udvikling og social ansvarlighed, som kommer vores kunder til gavn.

Læs mere om Merkurs kriterier for erhvervskunder
Vores kunder deler vores værdier

Når du læser dette, tror vi, det er fordi du er en del af en virksomhed eller institution, der deler netop de værdier. Når en virksomhed eller institution ønsker at blive kunde i Merkur, kigger vi nemlig ikke blot på økonomien, men også på det samfundsansvar I som virksomhed udøver.

En demokratisk ejet virksomhed

Merkur er en andelskasse. Vi er en demokratisk ejet virksomhed, som primært er ejet af vores kunder. Det giver et stærkt fællesskab, fordi vi har et fælles ønske om, at det skal gå andelskassen godt, samtidig med at der skal være gode forhold for vores kunder, som om andelshaver får du stemmeret på generalforsamlingen og alle andelshavere har én stemme uanset antallet af andele.

Læs mere om Merkurs organisation
Bliv en del af et fællesskab

I Merkur bliver du en del af et værdibåret fællesskab. I vores kundemagasin og på vores digitale platforme deler vi nyheder og historier fra vores kunder og fra andre, der bidrager til den store omstilling. Ikke bare fra Danmark, men fra hele verden. Merkur er en del af Global Alliance for Banking on Values (GABV), som består af mere end 50 værdibaserede banker på alle kontinenter.

Læs mere om GABV
Samfundsansvar

Hvem låner Merkur penge ud til?

Merkur er et værdibaseret pengeinstitut og vi bruger vores bankforretning til at skabe positive forandringer for mennesker, klima, miljø og biodiversitet. Før vi kan byde din eller jeres virksomhed eller institution velkommen som kunde, vurderer vi derfor både virksomhedens økonomi og jeres påvirkning af samfundet.

Læs mere
Et etisk pengeinstitut

Vi dækker jeres finansielle behov

I Merkur får I naturligvis den service og de produkter, I normalt forventer af et pengeinstitut, hvad enten det er integration mellem netbank og økonomistsystem, lønsystem osv. Men I får meget mere. Vi finansierer virksomhedens aktiver, f.eks. bygninger, optimalt, sammen med de realkreditinstitutter, vi samarbejder med. Vi kan også hjælpe jer med at energioptimere jeres bygninger og produktion mest muligt I kan få en enestående firmapensionsordning til jeres medarbejdere, hvor medarbejderne selv kan sammensætte deres opsparing med værdibaserede investeringer. Ordningen indeholder naturligvis de nødvendige forsikringsdækninger. Har I overskudslikviditet, hjælper vi med at investere pengene på en måde, der er i overensstemmelse med jeres værdier.

Ejerne har talt

Merkur er ejet af kunderne og ikke af anonyme aktionærer. Vores overskud tilfalder på den måde vores kunder. Her er noget af det vores andelshavere siger

Vores lange historie kort

Den 2. oktober 1982 holdt en mindre gruppe mennesker stiftende generalforsamling i den forening, der få år senere skulle blive til Merkur Andelskasse. Det foregik i Hjørring, i et lokale, som kommunen udlånte til foreninger.

Inspirationen fik vi fra GLS-Banken i Tyskland, men fra begyndelsen forestillede vi os egentlig ikke, at Merkur kunne blive til en rigtig bank. Tanken var, at vi med de penge, vi hver især havde, kunne hjælpe hinanden med de små projekter, vi var involveret i. Udgivelsen af en bog, køb af 3 ekstra køer til et økologisk landbrug, etc.
Men en appelsin faldt ned i vores turban fra en uventet kant i 1985: EU – eller EF, som det hed dengang – ville harmonisere banklovgivningen, og der skulle derfor ske noget med de spare- og låneforeninger, credit unions osv., som fandtes rundt om i Europa. Det gav os en mulighed for at blive andelskasse, og dermed et officielt anerkendt pengeinstitut.

Allerede 10 år efter den stiftende generalforsamling havde Merkur været med til at finansiere nogle af de vigtige økologiske pionérvirksomheder, vi kender i dag såsom Thise Mejeri.  

Driften af andelskassen begyndte at give overskud, og vi kunne med tilbyde andelshaverne en andel i overskuddet og dermed et afkast af deres investering.

Da finanskrisen bragede løs i 2008 skulle det få store konsekvenser, også for Merkur. Selv om vi ikke var involveret i spekulation eller red på den ejendomsboble, der udløste krisen, fik krisen stor betydning for os. På den ene side strømmede kunderne til i forøget tempo – flere og flere efterspurgte et transparent alternativt til den anonyme finansøkonomi. På den anden side fik vi også krisens omkostninger at smage med bl.a. bidrag til bankpakker mv.

For at vise verden, at banker kan drives på et bæredygtigt grundlag, var Merkur i 2009 med til at stifte det internationale netværk Global Alliance for Banking on Values, som vi stadig er en aktiv del af.

I dag er Merkur Andelskasse Danmarks største værdibaserede pengeinstitut. Vi vokser kontinuerligt og servicerer både erhvervs- og privatkunder fra hele landet, som ønsker en etisk og ansvarlig bank.  

Tal med en erhvervsrådgiver

Har du brug for finansiering, eller vil du vide mere om at være erhvervskunde i Merkur, så er du altid velkommen til at kontakte os.