Easi Garanti

Erhvervslån med fordelagtig rente og EU-garanti

Driver I en lille eller mellemstor virksomhed eller en institution, kan I i Merkur Andelskasse få erhvervslån, hvor EU stiller garantien. Lånet kan f.eks. bruges til at købe nyt udstyr, renovere, bygge nyt, købe en ejendom eller som driftskapital. Mulighederne er mange og vilkårene attraktive.

Attraktiv finansiering

Da EU stiller garanti får I en lavere rente end på et almindeligt erhvervslån

Flere finansieringsmuligheder

Det er både muligt at få et lån, en kassekredit eller en leasingaftale

Til nyt udstyr, renovering, køb af ejendom og driftskapital

I kan f.eks. få finansieret solceller på taget eller køb af ny ejendom

Hvordan fungerer et erhvervslån med EU-garanti?

Merkur Andelskasse kan som det eneste pengeinstitut i Danmark tilbyde et erhvervslån med EU-garanti. Erhvervslånet har en lavere rente end et almindeligt erhvervslån, fordi EU netop stiller garanti for lånet. Alle virksomheder eller institutioner, der opfylder definitionen for små og mellemstore virksomheder (SMV - op til 250 medarbejdere), eller som har et socialt formål kan ansøge om lån, kredit eller leasingaftale. Der findes to forskellige ordninger, men I skal blot kontakte Merkur – så guider vi jer igennem.
Drømmeprojektet reddet

Erhvervslån med EU-garanti giver ny mulighed for at udvide

Sophiagård Elmehøjen på Fyn kan snart byde velkommen til tre nye beboere. De har nemlig fået mulighed for at udvide deres bosted for voksne udviklingshæmmede ved hjælp af et særligt lån med EU-garanti, som Merkur kan tilbyde sociale virksomheder, skoler og institutioner.    

Læs mere

Vil du vide mere om lån med EU-garanti?

Så tal med din rådgiver i Merkur. Er du ikke kunde i forvejen, så giv os endelig et kald eller send os en mail. Vi tager gerne en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde din virksomhed.

To forskellige ordninger

Merkur Andelskasse kan som det eneste pengeinstitut i Danmark tilbyde to forskellige finansieringsløsninger med EU-garanti.

Lån til små og mellemstore virksomheder

Garantiordningen til SMV’erne er finansieret af Den Europæiske Union under den Pan-Europæiske Garantifond, som er en del af EU’s respons på Covid19. Ideen med ordningen er at give SMV’er adgang til finansiering på fordelagtige vilkår:

 • Virksomheden har maksimum 250 medarbejdere
 • Finansieringen kan være i form af et lån, en kredit eller en leasingaftale.
 • Garanti ydes uanset virksomhedens ejerform (selskab, personligt ejet, fond, selvejende institution etc.).
 • Finansieringen kan være på op til 19 mio. kr., dog er der lavere grænser for visse brancher.
 • Lånet kan løbe over en periode på 0-15 år.
 • Merkur finansierer kun nye lån gennem garantiordningen. Det er altså ikke muligt at omlægge eksisterende lån.
 • Merkur foretager en almindelig kreditvurdering.
Lån til virksomheder med socialt formål

Sociale formål kan være en skole, efterskole eller højskole. Det kan være en socialøkonomisk virksomhed, eller det kan være et kulturhus eller en idrætsklub. Det sociale formål er bredt defineret, så er du i tvivl, så kontakt os endelig, så kan vi hjælpe med at vurdere, om I lever op til kravet. Låneprogrammet får støtte fra Den Europæiske Union via den garantifacilitet, som er fastsat i henhold Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (“EaSI”). Du kan læse mere om EaSI-garantiordningen hos EU-kommissionen eller Den Europæiske Investeringsfond. Derudover er der enkelte andre betingelser for lånet:

 • Lånet skal være på min. 500.000 kr. og kan maks. være på 3,7 mio. kr. Optager I lånet inden udgangen af juni 2022, kan I dog låne helt op til 7,4 mio. kr.
 • Lånet kan løbe over en periode på 0-20 år.
 • Merkur finansierer kun nye lån gennem garantiordningen. Det er altså ikke muligt at omlægge eksisterende lån.
 • Lånet kan kun indfries ved at betale de aftalte ydelser eller førtidsindfri hele lånet.
 • Merkur foretager en almindelig kreditvurdering.
Gennemsigtighed

I Merkur lægger vi vægt på gennemsigtighed, fordi vi ønsker, at alle skal kunne følge med i, hvad deres penge bliver brugt til, mens de er placeret på en konto hos os. Derfor offentliggør vi samtlige virksomheder og institutioner, som Merkur låner penge til her på siden. Får I bevilget et lån gennem Merkur, vil jeres virksomhed eller institution derfor også optræde på vores hjemmeside. Se hvilke virksomheder, Merkur finansierer her.

Andele

I Merkur er fællesskabstanken vigtig og derfor stiller vi krav om, at alle de kunder, der ønsker at optage lån større end 100.000 kr. også bliver medejere – dvs. andelshavere – af andelskassen for et beløb svarende til 4% af det samlede udlån. Vi stiller dog aldrig krav om at I køber andele for mere end 100.000 kr. Læs mere om Merkur Andele

EIF#BelieveInSmall EU

Downloads