Derfor spørger vi om dine oplysninger

Legitimation erhverv

Loven kræver, at Merkur kender og kan dokumentere identiteten på alle vores kunder. Derfor beder vi om legitimation på både nye kunder, samt kunder der har været hos i mange år.

Lovkravet er blandt andet et led i den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Både fysiske personer og juridiske enheder (f.eks. virksomheder) herunder fuldmagtshavere, kautionister og andre tilknyttede skal legitimere sig.

Merkur skal identificere virksomheden (navn, adresse, CVR-nr.) og de personer (navn, adresse, CPR-nr.), der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden (”reelle ejere”) samt indhente legitimationsoplysninger for disse.

De oplysninger, der skal dokumenteres, afhænger af, i hvilken form virksomheden er organiseret.

Reelle ejere

Er der fysiske personer, som ejer eller kontrollerer mere end 25% af virksomhedens ejerandele eller stemmerettigheder, skal disse personer legitimeres. Det kan ske ved, at vi modtager kopi af:

 • gyldigt EU-kørekort eller pas
 • samt dansk sundhedskort
Virksomheder (selskaber m.v.)

– A/S, IVS, ApS, A.M.B.A., S.M.B.A. samt erhvervsdrivende fonde og foreninger, der er registreret i erhvervsstyrelsen

 • udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Interessentskaber – I/S
 • udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • interessentskabskontrakt
Enkeltmandsvirksomheder
 • udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Foreninger og fonde, der ikke har et CVR-nr.

Udover navn og adresse på foreningen eller fonden skal navne på ledelsen og/eller forretningsfører med angivelse af CPR-nr. dokumenteres. Det kan ske ved at vi modtager kopi af:

 • seneste referat fra generalforsamling eller stiftelsesdokument indeholdeholdende navne og CPR-nr. på ledelsen, underskrevet af stifterne eller hele bestyrelsen samt bekræftet af dirigenten eller enhedens advokat
 • vedtægter med tegningsregler
 • gyldigt pas eller EU-kørekort samt sundhedskort på de tegningsberettigede

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med dokumentation ud over det anførte.

Andelsboligforeninger og ejerforeninger

Udover navn og adresse på foreningen skal navne på ledelsen og/eller forretningsfører med angivelse af CPR-nr. dokumenteres. Det kan ske ved, at vi modtager kopi af:

 • vedtægter eller stiftelsesdokument inkl. tegningsregler
 • seneste referat fra generalforsamling hvoraf identitet på bestyrelsesmedlemmer fremgår
 • gyldigt pas eller EU-kørekort samt sundhedskort på de tegningsberettigede
Legitimationskravene gælder også nuværende kunder

Lovkravet medfører, at vi også skal indhente legitimation hos vores nuværende kunder, hvis der mod forventning ikke tidligere er indhentet legitimation som nævnt ovenfor, eller denne skal opdateres.