20-06-2024

Redegørelse om temainspektion fra Finanstilsynet

Finanstilsynet gennemførte i 2022 og 2023 en undersøgelse af Merkur Andelskasses håndtering af velhavende kunder på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående temaundersøgelse af området i en række pengeinstitutter.

Finanstilsynet har foretaget en tværgående undersøgelse af en række pengeinstitutters håndtering af private banking (formuende) kunder i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021. Vi har nu modtaget den endelige redegørelse, som du kan læse nederst på siden. På baggrund af undersøgelsen har Merkur modtaget et enkelt påbud.

Risikoklassificering af kunder og procedurer skal passe sammen

Baggrunden for påbuddet er, at stort set alle nye kunder registreres med risikoklassifikationen ”høj risiko”, når de først bliver oprettet i vores systemer. Vi ved udmærket godt, at langt størstedelen af vores kunder ikke har slette hensigter, men da vi rådgiver og servicerer langt de fleste på distancen, klassificerer vi ud fra et forsigtighedsprincip alle som værende ”høj risiko” til en begyndelse. Inden for det første år får langt de fleste kunder risikoklassifikationen ”mellem risiko” i takt med, at vi lærer kunden at kende.

Tilbage i 2021 havde vi på grund af en procedurefejl ikke fået nedklassificeret en række kunder, som derfor fejlagtigt stod som ”høj risiko”, selvom vi rent faktisk havde konstateret, at der er tale om helt almindelige kunder.

Når en kunde er klassificeret som ”høj risiko” træder en skærpet procedure i kraft, hvor Merkur skal bede om langt mere dokumentation. Denne skærpede procedure havde vi imidlertid ikke udført på de kunder, som vi havde konstateret, var helt almindelige kunder. Men har en kunde mærkatet ”høj risiko” skal den skærpede procedure træde i kraft. Derfor har Finanstilsynet givet Merkur et enkelt påbud.

Dog bør det understreges, at kunder med høj risiko ikke nødvendigvis gør noget forkert eller har dårlige hensigter, men deres måde at bruge deres konti og overførselsmuligheder på gør, at vi har pligt til at følge disse kunder tættere.

Merkur prioriterer bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering højt

Vi har selvfølgelig taget Finanstilsynets påbud til efterretning og har allerede lang tid før, vi modtog redegørelsen, ændret vores praksis, således at kundernes risikoklassifikation er korrekt og den korrekte procedure følges.

I Merkur tager vi vores samfundsansvar alvorligt i forhold til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. I december 2023 foretog Finanstilsynet en hvidvaskinspektion i Merkur, hvor de her også tog stikprøver på korrekt klassifikation af kunder. Den inspektion gav ikke anledning til nogen tilsynsreaktioner. Læs mere her