Garantiformuen

Sikring af dine indlån

Som hos alle andre danske banker, er du som kunde i Merkur sikret mod tab gennem Garantiformuen i tilfælde af, Merkur skulle gå konkurs eller i betalingsstandsning.

Dækningsregler pr. 1. juni 2015

Garantiformuen dækker indestående beløb på indlånskonti med op til 100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.) pr. kunde pr. pengeinstitut.
Har du lån i samme pengeinstitut, og som er forfaldent til betaling, bliver det forfaldne beløb trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.

Pensionskonti er dækket ubegrænset.

Indskud der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl. er beskyttet op til 150.000 euro (svarende til ca. 1,1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller erstatning for fejlagtig domfældelse er også beskyttet op til 150.000 euro i maksimalt 6 måneder fra de blev sat ind på kontoen.

Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til 10 mio. euro i op til 12 måneder fra beløbet indsættes på kontoen.

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder. Hver juridisk enhed betragtes som en kunde – f.eks. vil et ApS og dettes ejer være dækket hver for sig.
Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indeståendet på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Værdipapirer

Værdipapirer i eget depot, f.eks. i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne dækker Garantiformuen med op til 20.000 euro (svarende til ca. 150.000 kr.) pr. investor.

Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer, herunder aktier, kapitalbeviser, garantbeviser og obligationer, der er udstedt af pengeinstituttet selv.

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015.

Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun det beløb som står på kontoen pr. 31. maj 2015. Det gælder ikke pensionskonti. Også indskud, der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015, er dækket ubegrænset.

Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det der står på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.

Særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.

Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Du kan læse mere på www.gii.dk

Du er som altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller din afdeling i Merkur, hvis du har spørgsmål.