MINIMUMSKRITERIER

Hvad er en bæredygtig virksomhed?

En virksomhed kan blive kunde i Merkur, hvis den gør gavn for mennesker og natur og lever op til Merkurs minimumskriterier. Men hvad skal der til for at være tilstrækkelig bæredygtig og socialt ansvarlig? Det fortæller Merkurs direktør for Erhverv om her.

Ole Mathiassen, direktør for Erhverv i Merkur.

Går du ned i din nærmeste bank og beder om at blive virksomhedskunde, så er det økonomien, der er i fokus. Har du en god økonomi, der lever op til bankens krav, er du velkommen som kunde.

Helt så enkelt er det ikke i Merkur. Her kræver det en bredere samtale før rådgiveren kan sætte flueben ved din virksomhed, og du kan oprette en erhvervskonto, låne penge osv.

”Det handler både om sund økonomi, men også om hvilken forskel din virksomhed gør i verden,” fortæller Merkurs direktør for erhverv Ole Mathiassen. Så hvad sker der, når en ny erhvervskunde henvender sig til Merkur, og hvilke krav er der?

Et ønske om at forandre verden

”Merkur har helt fra begyndelsen udelukkende lånt penge ud til bæredygtige og sociale formål. Vi har tidligere i år præciseret vores kriterier og lavet en slags tjekliste for, hvad vi som bæredygtigt pengeinstitut vil og ikke vil medvirke til. Det er et manifest for, hvor grundigt vi arbejder med bæredygtighed og social ansvarlighed,” lyder det fra Ole Mathiassen.

Derfor handler samtalen med potentielle nye kunder først og fremmest om impact, altså den positive forskel:

”Merkur er bygget på værdier om, at kunderne skal gøre en forskel i verden, enten for klima og miljø, eller på det sociale eller kulturelle område. Så når vi møder nye, potentielle kunder, så taler vi med dem om, hvilken impact deres virksomhed har. De skal have et ønske om at forandre verden.”

Det er det, man kalder for en positiv screening – ikke nok med at særligt skadelige brancher eller virksomheder sorteres fra, Merkur tilvælger aktivt dem, der gør en positiv forskel inden for deres område.

”Jeg plejer at bede om virksomhedens strategiplan eller formål. De har gjort sig nogle tanker om, hvordan de driver virksomhed. Så vi taler ud fra det og ser, om det er noget, der kan forankres i Merkurs værdier,” siger Ole Mathiassen.

Mest mulig omstilling for pengene

For at blive kunde i Merkur skal virksomheden også leve op til en række minimumskriterier. Der er nemlig områder, som Merkur under ingen omstændigheder ønsker at finansiere. Det gælder våben og tobak, men også konventionelt landbrug og virksomheder, der bygger deres forretningsmodel på fossile brændsler – for at nævne et par eksempler. Merkur er ikke bange for at sige nej tak til en potentiel kunde.

”Det kan godt være, vi taler med en virksomhed, der ikke i dag lever op til Merkurs krav, men hvis kunden har et ønske om at ændre adfærd, støtter vi op om det. Vi beder dem om at fastsætte konkrete mål, og så følger vi op på det. Det kunne for eksempel være en konventionel landmand, der ønsker at lægge om til økologi. Der kan vi lave handlingsplaner for, hvilke skridt de skal tage og i hvilket tempo, for at blive økologisk.”

Selv med klare retningslinjer kan der dog sagtens opstå tvivlsspørgsmål og dilemmaer, erkender Ole Mathiassen.

”Vi diskuterer det rigtig grundigt, når der opstår dilemmaer. Om Merkur ved at lave det her kan gøre en forskel og bidrage til grøn omstilling.”

I nogle tilfælde er der virksomheder, der kan forbedre sig og dermed blive helkunder. I andre tilfælde lever de op til minimumskriterierne, men har ikke det der skal til på den positive side. Så kan de ikke blive helkunder, men Merkur vil gerne hjælpe med Klimalån til energirenovering, forklarer Ole Mathiassen.

”På den måde kan vi alligevel være med til at skubbe på den grønne omstilling og bidrage til, at flere får gang i omstillingen til vedvarende energi.”

Merkurs kriterier

Du kan se alle Merkurs positive og negative kriterier i dokumentet 'Sådan giver Merkur penge værdi', som du kan finde her

 

Artiklen har været bragt i Pengevirke 1 2022.