Bæredygtig investering

Hvilken forskel gør dine investeringer?

En investering kan virke som noget lidt abstrakt. Umiddelbart er det jo bare et beløb, du kan se på en skærm, og ikke nødvendigvis noget man forbinder med konkrete forandringer. Men de penge vi investerer, gør noget i verden.

Triodos Energy Transition Europe Fund: Der er blevet genereret grøn energi som sparer 65.741 ton CO2.

For at illustrere den forskel, som dine investeringer i Merkur gør, dykker vi her ned i nogle af de tal og historier, der netop viser effekten. De kommer fra vores samarbejdspartner Triodos Bank, som hvert år sætter tal på den impact, som investeringer i deres fonde har haft. Resultaterne bliver udgivet i de såkaldte impact reports, så du som investor kan følge med i, hvad dine penge gør.  

Accelererer omstillingen til grøn energi

Triodos Energy Transition Europe Fund

Sparer 65.741 ton CO2

Den grønne energi, som er blevet til pga. de projekter, som fonden har været med til at finansiere, har resulteret i, at der er blevet sparet 65.741 ton CO2. Det svarer f.eks. til 3.800 danskeres årlige udledning, eller mere end 16.000 flyture til Thailand. (Ifølge tænketanken Concito udleder en dansker i gennemsnit 17 ton CO2-ækvivalenter om året, og flyver du til Thailand, udleder det ca. 4 ton).

35.759 husstande kan få grøn energi

De projekter, som fonden har været med til at finansiere, har genereret nok vedvarende energi til at dække det årlige forbrug fra 35.759 husstande.  

Grøn strøm fra taget

For at forbedre energieffektivitet og -fleksibilitet har fonden bl.a. investeret i solpaneler på tagene hos store virksomheder. En af dem er den hollandske ølproducent Heineken, der nu kan benytte sig af solenergi direkte fra eget tag.

De har nemlig fået installeret solpaneler på taget af otte distributionscentre. Solpanelerne har en årlig kapacitet på 2,8 MW, hvilket svarer til den mængde energi, som ca. 800 husstande bruger om året. Solcellerne øger både brugen af grøn strøm og resulterer i forbedret energieffektivitet, da det direkte forbrug minimerer tabet fra transport af strøm gennem elnettet.

Udlån til verdens fattigste bidrager til verdensmålene

Triodos Microfinance Fund

18,8 mio. mennesker har fået adgang til lån

Målet med fonden er at give lavindkomstgrupper adgang til almindelige bankydelser som f.eks. at låne penge. Fonden giver finansiering til 97 pengeinstitutter i 39 lande. Disse institutioner varierer fra meget små ngo'er, der arbejder i underudviklede markeder til fuldt udviklede banker, der tilbyder en bred vifte af produkter. Sammen når de ud til 18,8 millioner mennesker, som får mulighed for at låne penge, som de kan bruge til at starte eller udvide deres forretning og skabe en indkomst.

Kvinder gør en stor forskel

Kvinder er ofte dårligt stillet i udviklingslande og vækstøkonomier. At give kvinder friheden til at styre deres indkomst og støtte deres familier forbedrer deres position. 83% af dem, der har lånt penge gennem fondens projekter, er kvinder.

Bidrager til mange verdensmål

Når man bringer flere mennesker ind i det finansielle system, kan det bidrage til at nå rigtig mange af FN’s Verdensmål. Det skyldes, at der er så mange gode afledte effekter, når man f.eks. tilbyder lån til lavindkomstgrupper i udviklingslande. Triodos Microfinance Fund bidrager til således til alle de følgende mål:

Svanen gør også en forskel

Triodos Svanemærkede fonde

Som noget nyt har Triodos også visualiseret den store forskel, der er på at investere i deres Svanemærkede fonde sammenlignet med, hvis du investerer bredt i et verdensindex – altså tilsvarende traditionelle aktier og obligationer uden fokus på bæredygtighed. Tager vi Triodos Impact Mixed Fund, som investerer i en blanding af aktier i bæredygtige virksomheder og obligationer, adskiller den sig markant:    

Mindre CO2, vandforbrug og affald

Fondens portefølje har tilsammen udledt 58% færre drivhusgasser end virksomhederne i en tilsvarende sammensat portefølje ud fra verdensindex.  Derudover er der brugt 40% mindre vand. Og produktionen af affald har været 32% lavere. 

Tal med Merkur om investering

Er du nysgerrig på Merkurs investeringsfonde, eller vil du vide mere om værdibaseret investering hos os, er du altid velkommen til at kontakte vores investeringsteam.


Relateret indhold