Investering

Kig under kølerhjelmen – 5 tips til dig som bæredygtig investor

Der er efterhånden mange investeringsmuligheder, der har fået mærkatet ”bæredygtige”. Det er meget positivt, at flere investeringsudbydere har fået øjnene op for investering som et redskab til at løse verdens udfordringer. Men bæredygtighed er et begreb, der kan gradbøjes. Derfor anbefaler vi alle kunder og andre bæredygtige investorer at tage et kig under kølerhjelmen i porteføljen og stille spørgsmål, inden du investerer. Vi har samlet fem gode råd til dig, som gerne vil have, at dine penge arbejder for noget godt.

Tip 1: Se efter disclosureforordningen

Disclosureforordningen er en mærkningsordning, som forpligter alle investeringsudbydere og -fonde til at klassificere deres produkter i tre kategorier alt efter deres tilgang til bæredygtighed. Det giver dig som bæredygtig investor en indikation af, hvor bæredygtigt en given investeringsfond er og giver dig mulighed for at sammenligne graden af bæredygtighed på forskellige investeringsprodukter. Dog skal du også her være varsom, for selvom forordningen er ment som et værktøj, der skal beskytte forbrugerne imod greenwashing, har vi allerede set tilfælde, hvor mærkningsordningen er blevet brug til netop at ”greenwashe” et investeringsprodukt grønnere, end det er.

Læs mere om forordningen her.

Tip 2: Gennemsigtighed er din garanti

Som bæredygtig investor bør du spørge ind til graden af gennemsigtighed i det investeringsprodukt, du overvejer at investere i. Standarden er, at du som investor kan se de 10 største investeringer i en portefølje, og det er jo sådan set fint. Du ved bare ikke, hvad der i øvrigt investeres i, og det kan derfor være svært for dig at afgøre, om løftet om bæredygtighed holder. I Merkur har vi valgt kun at rådgive i investeringsprodukter med fuld gennemsigtighed. Dermed kan du altid gå din investering efter i sømmene, og du har garanti for, at dine penge arbejder for det, vi siger de gør.

Tip 3: Spørg ind til udvælgelseskriterierne

Det er altid en god idé at spørge ind til investeringsstrategien. Hvordan udvælger forvalteren de værdipapirer, der ligger i fonden? Og hvad sorteres fra? Når investeringsfonde skal vælge, hvilke virksomheder, de vil investere i, er der forskellige metoder. Det mest almindelige er, at man sorterer visse brancher og virksomhedstyper fra, fordi de ikke lever op til de minimumskriterier, man har sat op. Det kan eksempelvis være tobaks- eller våbenindustrien. Nogle investeringsfonde går skridtet videre og arbejder aktivt med at vælge virksomheder til, fordi de udmærker sig inden for nogle positive kriterier. Det gør Merkurs samarbejdspartnere Triodos Investment Management og SDG Invest, idet de tilvælger virksomheder, der er førende og leder udviklingen inden for deres område eksempelvis i forhold til miljø eller sociale forhold. En kombination af både positive og negative kriterier er efter vores overbevisning den mest grundige udvælgelsesmetode og giver de mest bæredygtige investeringsprodukter.

Tip 4: Hvilken forskel gør din investering?

Alle investeringer påvirker noget eller nogen, for ingen investering er neutral. Når man taler om bæredygtige investeringer, bruger man ofte det engelske ord impact om den påvirkning, din investering har på verden. Som bæredygtig investor bør du kigge nærmere på, om din udbyder rapporterer på impacten. Altså prioriterer fonden eller udbyderen at måle på andet end bare afkastet? En god impact rapport kan give dig indsigt i, om din investering rent faktisk gør den forskel, du blev lovet, da du investerede. Både Triodos og SDG Invest, som Merkur samarbejder med, laver impact rapporter, hvor du hvert år kan følge med i, om der er skabt positive forandringer i samfundet.

Se Triodos Impact rapporter for 2020 her.
Se SDG Invests Impact rapport for 2020 her.

Tip 5: Gå dem du handler med efter i sømmene

Sidst men ikke mindst kan det være en god idé at spørge din investeringsudbyder, hvad deres tilgang til bæredygtighed er. Vil udbyderen betegne sig selv som en bæredygtig virksomhed? Og hvor mange bæredygtige produkter har de på hylden? Udbydes kun et enkelt grønt produkt, blandt en lang række brune, eller er bæredygtighed et reelt fokusområde? Der er sådan set ikke nogen rigtige eller forkerte svar, men jo mere erfaring en udbyder har med bæredygtige investeringsprodukter, jo bedre er fundamentet.