Boliglån

Risikoklassificering af lån

Fra 1. juli 2013 gælder en lovpligtig mærkningsordning for lån med pant i fast ejendom eller andelsbolig, der er større end 100.000 kr. Låntyperne er bygget op omkring et ”trafiklys” – grøn, gul og rød, som vi kender det fra investeringsområdet.

Det enkelte låneprodukt tildeles betegnelserne grøn, gul eller rød efter den kategori, hvori det pågældende produkt befinder sig. Selve kategoriseringen er foretaget af Finanstilsynet.

Grøn

Et låne- eller kredittilbud er i kategorien grøn, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft.

Lånepakker* er i kategorien grøn, når de består af fastforrentede lån eller variabelt forrentede lån med renteloft i hele løbetiden, hvor mindst et af lånene til stadighed afdrages, og hvor afdragsprofilen for lånepakken svarer til et fastforrentet lån med afdrag med samme løbetid som lånepakken.

Eksempler på lån i kategorien grøn:
 • Fastforrentede realkreditlån med afdrag
 • Fastforrentede banklån med afdrag
 • Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med afdrag
 • Variabelt forrentede lån med afdrag og renteloft
 • Fastforrentede andelsboliglån med afdrag
 • Variabelt forrentede andelsboliglån med afdrag og renteloft

Gul

Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.
Øvrige lånepakker* kategoriseres efter det mest risikable lån. Andelsboliglån og boliglån optaget gennem Merkur er gule produkter, idet de alle er variabelt forrentede lån.

Eksempler på lån i kategorien gul:
 • Fastforrentede realkreditlån uden afdrag.
 • Fastforrentede banklån uden afdrag.
 • Variabelt forrentede realkreditlån med/uden afdrag.
 • Variabelt forrentede banklån med/uden afdrag.
 • Variabelt forrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med/uden afdrag.
 • Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter uden afdrag.
 • Variabelt forrentede andelsboliglån med/uden afdrag.
 • Variabelt forrentede lån med renteloft uden afdrag.

Rød

Et låne- eller kredittilbud er i kategorien rød, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere. Øvrige lånepakker kategoriseres efter det mest risikable lån.

Eksempler på lån i kategorien rød:
 • Lån, hvor der samtidig indgås en aftale om en renteswap.
 • Lån optaget i anden valuta end DKK eller EUR.
 • Lån, der ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.


*Ved lånepakker forstås en flerhed af låne- eller kredittilbud, der udbydes samlet, og hvor ydelsen af lånene er betingende af hinanden.

Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her