Investering

Handelsbetingelser

Der gælder fælles EU-regler for handel med finansielle instrumenter, herunder aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser. Vi har her samlet et overblik til dig over de væsentligste dele af reglerne her samt de betingelser og vilkår der gælder for dig, når du investerer gennem Merkur.

Formalisering af rådgivningen

Formålet med de fælles EU-regler er at fastlægge dine og vores væsentligste rettigheder og pligter i forbindelse med vores eventuelle ydelse af investeringsrådgivning til dig, og vores udførelse eller formidling af ordrer afgivet af dig uden investeringsrådgivning.

Forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter

Som investeringskunde i Merkur har du valgt at være kunde i et rådgivningsinstitut. Det er derfor ikke muligt for dig at fravælge en af nedenstående distributionsformer. Merkurs forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter indeholder relevante løbende servicetilbud til kunden, uanset hvilken distributionsform kunden benytter. Merkur anvender en kombineret forretningsmodel for distribution. Forretningsmodellen indebærer, at handler kan gennemføres på en af følgende måder:

  • værdipapirhandel med personlig investeringsrådgivning
  • værdipapirhandel som udelukkende er ordreudførelse (execution only).
Forskellig kategorisering af kunder

Rettigheder og forpligtelser er afhængige af, om du er kategoriseret som detailkunde eller professionel kunde. Forskellen på detailkunder og professionelle kunder ligger primært i kravene til informationsniveau og graden af beskyttelse i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Stort set alle vores privat- og erhvervskunder vil blive kategoriseret som detailkunder.

Investeringsrådgivning og investeringsprofil

For at kunne rådgive dig om investering, skal vi kende din investeringsprofil, og for at kunne fastlægge denne skal vi bruge tilstrækkelige oplysninger fra dig. Vi fastlægger din investeringsprofil ved sammen med dig at gennemgå din økonomiske situation, herunder din investeringshorisont, risikovillighed, risikoevne, risikoprofil og formålet med investeringen. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker samt dit kendskab og erfaring på investeringsområdet.

Hvis der sker ændringer

Hvis din økonomi, investeringsformål, tidshorisont, risikovillighed eller andre væsentlige forudsætninger ændrer sig, skal du kontakte Merkur, så vi kan opdatere din investeringsprofil.

Særligt for virksomheder

Når en virksomhed investerer, indberetter Merkur en lang række informationer til myndighederne. For bedre at kunne identificere den enkelte virksomhed, skal alle virksomheder, som handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, derfor have en såkaldt LEI-kode. Du kan læse mere om LEI koder her.

Handelsbetingelser, faktaark og central investorinformation