Verdenshandelskonto

Penge forbinder og forandrer

Hvis man er iværksætter i et udviklingsland, kan det være svært at opnå finansiering til sin virksomhed. Med en Verdenshandelskonto har Merkurs kunder mulighed for at styrke virksomheder i den tredje verden, der producerer bæredygtigt. Indlånene på Verdenshandelskontiene bliver brugt til at give kreditter til virksomheder med behov, potentiale og en bæredygtig forretningsmodel.

Foto. Bojesen A/S
Af Kirsten Arup, Merkur Andelskasse

 

Penge forbinder mennesker. Lige som breve, mails og sociale medier binder os sammen, kan penge også gøre det. Merkur er bygget på netop den bevidsthed: At penge forbinder os, og at pengeinstitutters måde at forvalte deres rolle i en globaliseret verden kan styrke samhørigheden og det fælles bedste.

Til daglig bruger Merkur en del krudt på at fortælle, at dit indlån skifter rolle, når det er kommet ind i Merkur: Det forvandles til udlån – et udlån, som hos os for størstedelens vedkommende går til formål, der har en langsigtet, positiv virkning i det danske samfund.

Men en (hidtil) ganske lille gruppe af indlån har en virkning, der går længere: Med Verdenshandelskontoen har vores kunder en mulighed for direkte at styrke virksomheder i udviklingslande, der producerer bæredygtigt, og som eksporterer til primært de skandinaviske lande. Det er altså relativt små, primært familieejede virksomheder, som producerer for eksempel økologisk kaffe, kakao, honning; Fairtrade-mærket kunsthåndværk eller FSC-mærkede* trævarer.

Højere risiko

Kort fortalt virker ordningen på den måde, at det samlede indestående på Verdenshandelskonti kan lånes ud til virksomhederne. Virksomhederne kan kun låne penge på basis af de konkrete ordrer, der er indgået med køberne af deres varer, og Merkur overtager i den forbindelse retten til at modtage betalingen for dem. Det samlede indestående på Verdenshandelskonti er stillet til sikkerhed for Verdenshandelskreditterne.

Netop dette er afgørende, for det er langt mere risikabelt at låne ud til virksomheder i den tredje verden end til virksomheder i Danmark. Herhjemme kan Merkur let følge sagen, tage på besøg mv. Derfor er den ekstra sikkerhedsstillelse, som Merkurs Verdenskontohavere påtager sig, simpelthen nødvendig. Den fungerer på den måde, at hele indeståendet står til sikkerhed. Låntagerne betaler udover den aftalte rente en slags forsikringspræmie, som går ind på en spærret konto – en garantifond - i Merkur.

Hvis en kredit af en eller anden grund ikke tilbagebetales fuldt ud, og når Merkur har udtømt mulighederne for at få virksomheden til at dække tabet, dækkes tabet i første omgang af pengene, som er opsamlet på denne garantifond. Hvis tabet er større end indeståendet her, træder sikkerhedsstillelsen i kraft: I så fald har Merkur ret til at fordele tabet på alle Verdenshandelskonti. Det er sket en gang i de 12 år, vi har haft ordningen: Ved den lejlighed trak vi 3,5% af indeståendet på alle konti foruden den ikke-tilskrevne rente.

Man skal altså ikke sætte hele sin rørlige formue på en Verdenshandelskonto – for man løber en risiko for at miste nogle penge. Til gengæld får man glæden ved at vide, hvad pengene er lånt ud til, for det fortæller vi jævnligt om i Pengevirke og i et elektronisk nyhedsbrev.

Adgang til kredit i udviklingslandene

I udviklingslande er adgangen til kredit på rimelige vilkår ofte utilstrækkelig. Merkur har intet ønske om at konkurrere med god, lokal finansiering – men hovedproblemet er, at den ofte ikke findes. Derfor står en del virksomheder i den situation, at de er kommet til et stade, hvor de faktisk er klar til at kunne eksportere, men de kan ikke opnå den finansiering, der gør det muligt at betale deres leverandører, medarbejdere og andre udgifter indtil de får betaling fra deres køber. Det er altså et helt normalt kreditbehov, som herhjemme typisk ville løses med en kassekredit.

I udviklingslande stopper eventyret i mange tilfælde simpelthen der – af mangel på finansiering. Det er ærgerligt, når nu der er skabt en mulighed for jobskabelse, styrkelse af den økonomiske udvikling osv. Det er jo det, der er så nødvendigt for at skabe større global lighed.

Verdenshandelskontoen

Merkurs Verdenshandelskonto udgør altså et lille bidrag til at give nogle virksomheder mulighed for at udvikle sig. Men det fungerer selvsagt kun, hvis vi har penge at låne ud af. Merkurs kunder har betroet os mange penge, men kun ganske få af pengene står på Verdenshandelskonti. Det er KUN de penge, der står på Verdenshandelskonti, som kan bruges på Verdenshandels-kreditter. For tiden får vi anmodninger om Verdenshandels-kreditter, som vi ikke kan behandle, fordi vi ikke har penge til at imødekomme dem.

Derfor opfordrer vi vores kunder til at overveje om de har penge ”tilovers” som de kan sætte på en Verdenshandelskonto. Vær opmærksom på, at der er opsigelsesvarsel på kontoen, som ikke kan fraviges.

Hvad går pengene til?

Og hvad går Verdenshandelskreditterne så konkret til? Ja, et godt eksempel er den lille familievirksomhed SUMAR fra Bolivia, som gennem tiden har fået flere kreditter, og som vi gerne ville hjælpe igen – hvis pengene er der.

Amazonas-junglen er kakaoens vugge - her vokser kakaoen vildt. Lidt af den vældige jungle ligger i Bolivia. I Bolivia har ægteparret David Vacaflores og Marcela Baldivieso banket en familievirksomhed op på netop denne vilde kakao. Frugterne er kun halvt så store som de dyrkede, kakaobønnerne indeni også både færre og mindre – men smagen langt større. Det er altså en helt unik råvare. Det blev chokolademageren Rasmus Bo Bojesen gjort opmærksom på, og så gik et udviklingsprojekt i gang. Nu sælges chokoladenibs og færdig chokolade under navnet Oialla i Danmark, og smagen er fantastisk – find det på hjemmesiden oialla.com eller hos specialbutikker.

Men endnu mere interessant: Som bekendt er det vigtigt, at virksomheder i udviklingslande også opbygger viden og får mulighed for at investere, så de lidt efter lidt kan begynde at forarbejde selv, ansætte flere mennesker og udvikle de ansattes faglige kunnen. Det betyder, at en større del af merværdien bliver i landet. Netop det har samarbejdet muliggjort.

Nu fremstiller Sumar selv chokolade-halvfabrikata, såkaldt ”cocoa liquor”, som de i år for første gang har eksporteret til Bojesen, og som videreforarbejdes her. Desuden har Sumar udviklet deres egen chokoladefremstilling, så de sælger en fin chokolade lokalt. Naturligvis har samarbejdet også gjort det muligt for Sumar at finde flere kunder på det internationale marked.

Alt dette blev hjulpet på vej af vore kunders indlån på Verdenshandelskonti, som blandt andet blev til kreditter til Sumar.

Davids forbløffelse

En gang var David Vacaflores på besøg i vores afdeling i København. Jeg forklarede – som vi altid gør – de særlige omstændigheder, som gør det muligt at tilbyde Verdenshandelskreditter. Det er vigtigt at gøre vores kunder klart, at Merkur ikke uden videre kan tilbyde disse kreditter.

”Er det rigtigt?” Forbløffelsen stod malet i ansigtet på ham, ”Er det virkelig rigtigt, at der er kunder hos jer, der risikerer deres penge for at vi kan låne dem og udvikle Sumar?”

”Ja” svarede jeg, ”det er lige præcis sådan, det fungerer”. Han måtte sunde sig.

På et øjeblik havde han forstået, at pengene forbinder os, og kan skabe samhørighed på tværs af alle landegrænser og forskelle. Der gik en direkte forbindelse fra Merkurs kunder til Sumar.

David bad os sende sin dybtfølte taknemmelighed videre til vores kunder. Det gjorde vi i et nyhedsbrev – og nu igen her.

Både Sumar og andre – i Mellemamerika, Sydamerika, Østafrika m.m. har nydt godt af Verdenshandelskreditter og håber på at gøre det igen. Skal vi blive ved, er der brug for flere indlån.

* Varer fra certificeret bæredygtig skovdrift (Forest Stewardship Council)

Fakta om bæredygtig Verdenshandelskonto
  • Kontoen er en opsparingskonto, der muliggør kreditter til producenter i udviklingslande
  • Minimusindskud 1.000 kr.
  • Der er 6 måneders opsigelse
  • Risiko for helt eller delvist at tabe dit indskud

Har du spørgsmål?

Eller vil du høre mere om en Verdenshandelskonto i Merkur, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig.

Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her