Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her

Impact First Outline 64

Impact First

Med Impact First investeringer opnår din virksomhed både afkast og er med til at skabe positive forandringer i samfundet. Der er forskellige typer investeringsmuligheder for dig eller din virksomhed. Her investerer du ikke bare i aktier eller obligationer, der har fokus på bæredygtighed. Din virksomhed investerer også direkte i projekter eller andre virksomheder, som gør en stor forskel for deres udvikling.

Invester i vedvarende energi

Din virksomheds investering bidrager til den grønne omstilling af energisektoren.

Invester i mikrofinans

Investerer I i mikrofinans i udviklingslande, understøtter I 11 af de 17 Verdensmål

Impact og afkast

Impact-investeringer kan sagtens være en god forretning. Det har Merkur bl.a. bevist gennem vores egne andele.

Impact First

Investeringer med positivt aftryk

Hos Merkur har din virksomhed en unik mulighed for investering. Merkur er det eneste pengeinstitut i Danmark, som kan tilbyde denne slags investeringer til alle typer investorer, så lige meget om din virksomhed har et stort eller lille beløb at investere for, så kan din virksomhed gøre en stor forskel. En Impact First investering er det rette for din virksomhed, hvis I ønsker at gøre en reel forskel, som tilmed også giver et fornuftigt økonomisk afkast.
Impact first

Det betaler sig at investere i en bedre verden

Når man taler om impact-investeringer, bliver man ofte mødt af folk, der siger: ”jamen, jeg vil ikke gå på kompromis med afkastet”. Men sagen er den, at impact-investeringer ikke alene kan betale sig, de er faktisk også en god forretning.

Læs mere
Impact First

Grøn energifond ser nyt potentiale i energieffektivitet

Nye vindmøller og solceller spreder sig over hele Europa og bidrager til den grønne omstilling. Bl.a. takket være investereringer i ny vedvarende energi. Men det er samtidig nødvendigt at reducere energiforbruget, og derfor investerer Triodos Renewables Europe Fund i energieffektivitet.

Læs mere
Impact First

Investering i finansiel teknologi vinder frem

Lige nu er der en rivende udvikling  inden for de finansielle teknologier, også kaldet fintech. De nye teknologier gør det nemmere end nogensinde at give udsatte mennesker, der normalt ikke har adgang til en bank, mulighed for basale services som at oprette en konto eller låne penge til en virksomhed. Triodos Microfinance Fund, der investerer i mikrofinansinstitutter, har også fået øjnene op for fintech og de mange nye muligheder.

Investeringer i finansiel teknologi vinder frem

Kontakt Merkur, hvis dine penge skal have stor impact

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I overvejer at investere jeres overskudslikviditet eller fondsmidler bæredygtigt. Så vil vores investeringsrådgivere stå klar til at besvare jeres spørgsmål.

Impact First investeringer via Merkur

Hos Merkur er der flere forskellige Impact First investeringer at vælge mellem, som alle typer af investorer har mulighed for at investere i. Vi har blandt andet et stærkt samarbejde med Triodos Investment Management, som er en hollandsk investeringsforvalter. Når investeringen skal være bæredygtig og ansvarlig, så er Triodos Investment Management en af de førende i verden til at løfte denne opgave. Her kan det eksempelvis nævnes, at Triodos er en bæredygtig bank, så de omkostninger du betaler indgår i et bæredygtigt økosystem ligesom i Merkur.

En mulig investering for dig eller din virksomhed er Triodos Microfinance Fund, som investerer i virksomheder og mikrofinansinstitutter. Triodos Microfinance Fund muliggør finansiel inklusion for lavindkomstgrupper uden adgang til en bank. Fonden har investeret i næsten 100 institutter fordelt på 42 udviklings- og vækstlande i både Asien, Afrika, Østeuropa og Latinamerika.

Triodos Microfinance Fund hjælper med at opbygge en robust, gennemsigtig og inklusiv finanssektor. Mikrofinansinstitutterne har alle en bæredygtig tilgang til at yde finansielle tjenester til mennesker og virksomheder med begrænset adgang til finansielle ydelser. På denne måde er fonden med til at støtte inkluderende og lokale økonomier ved at stimulere iværksætteri og jobskabelse.

Du eller din virksomhed har også mulighed for at investere i Triodos Renewables Europe Fund, som sigter mod at modarbejde klimaforandringerne ved er øge andelen af ren energi. Derfor investerer fonden i eksempelvis vindmølleparker, solcelle- og solvarmeanlæg samt små vandkraftprojekter i Europa. Som investor bidrager din virksomhed således til den grønne omstilling af energisektoren.

Din virksomhed kan også investere i Merkur Andele, hvor din virksomhed bliver medejer af andelskassen. Som andelshaver hjælper din virksomhed Merkur med at skabe et mere bæredygtigt samfund, da din virksomhed muliggør det for Merkur at låne ud til flere virksomheder, der er med til at gøre en forskel.