Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her

Verdenshandel Outline 64

Bæredygtige Investeringer

Hvis du ønsker at din virksomheds penge skal investeres ansvarligt og bæredygtigt, samtidig med at din virksomhed får et fornuftigt afkast. Så står Merkur klar til at hjælpe din virksomhed med en række investeringsmuligheder.

Invester i de 17 Verdensmål

Kapitalforeningen SDG Invest gør det muligt at opnå attraktive afkast på baggrund af investering i bæredygtige selskaber.

Mulighed for god risikospredning og stabilt afkast

Sparinvest obligationer giver mulighed for stabile afkast uanset tidshorisont.

Ansvarlige investeringer

I samarbejde med Sparinvest og Maj Invest giver vi jer mulighed for at investere i etiske aktier.

Invester din virksomheds værdier med omtanke

Placer din virksomhed penge ansvarligt

Hos Merkur har vi et bredt udvalg af bæredygtige investeringer, hvilket gør det muligt for din virksomhed at gøre en forskel med jeres penge flere forskellige steder. Vi mener hos Merkur, at dine virksomhedsinvesteringer både skal give et afkast og være med til at skabe en mere bæredygtig verden. Vi har gennem mange år bevist at ansvarlighed og et økonomisk afkast er to ting der hænger sammen.
Bæredygtig investor?

Her er din ordbog

ESG, impact og SRI – bliver du også af og til forvirret over alle de begreber og forkortelser, der flyver gennem luften, når man taler om bæredygtig investering? Vi har samlet de vigtigste i denne lille ordbog.

Læs mere
Verdensmål

Invester i FN's ånd

Som kunde i Merkur kan du investere direkte i virksomheder, der arbejder på at opfylde FN’s verdensmål. Gennem et samarbejde med SDG Invest kan Merkur nemlig tilbyde en bæredygtig investeringsmulighed basredet på de 17 verdensmål.

Læs mere

Kontakt Merkur, hvis du eller din virksomhed vil investere

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I overvejer at investere jeres overskudslikviditet eller fondsmidler bæredygtigt. Så vil vores investeringsrådgivere stå klar til at besvare jeres spørgsmål.

Invester din virksomheds overskud bæredygtigt gennem Merkur

Der findes en lang række etiske og bæredygtige investeringsmuligheder i Merkur, som giver din virksomhed mulighed for at investere penge ansvarligt samtidig med, at din virksomhed kan have et portefølje med en fornuftig risikospredning.

I Merkur tror vi på, at bæredygtige virksomheder er fremtidens vindere. Det er vigtigt for Merkur, at vores fonde går foran til en bæredygtig fremtid, samtidig med at de udviser et solidt potentiale i dag. Nedenfor kan du få et overblik over de forskellige investeringsmuligheder for din virksomhed inden for kategorien – Bæredygtige investeringer.

SDG Invest er en dansk kapitalforening, der udelukkende investerer i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt forholder sig til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. SDG Invest har udviklet et screeningsværktøj baseret på verdensmålene og har sammensat en portefølje af 50-100 bæredygtige globale selskaber.

Vi samarbejder med Sparinvest om at tilbyde obligationer til vores investeringskunder. Sparinvests porteføljer er primært sammensat af danske stats- og realkreditobligationer. Du eller din virksomhed kan vælge mellem korte, mellemlange og lange obligationer. I kan læse mere om Sparinvests obligationsporteføljer i faktarakene under downloads.

Merkur tilbyder også to aktiefonde fra Sparinvest: Sparinvest Ethical Global Value og Sparinvest Ethical Emerging Markets Value. Sparinvests value fonde er baseret på en etisk screening som udelukker virksomheder, der beskæftiger sig med alkohol, spil, tobak, porno og militærudstyr, tjæresand og dampkul eller som overtræder de internationale normer for menneskerettigheder, miljøet, arbejdsforhold og bekæmpelse af korruption. Spartinvest Ethical Global Value er en portefølje sammensat af globale aktier. Som navnet antyder er Sparinvest Ethical Emerging Markets Value sammensat af aktier fra de såkaldte emerging markets, som er lande i en rivende udvikling med lav indkomst pr. indbygger, men hvor det økonomiske vækstpotentiale er højere, end det vi ser i de mere udviklede lande.

I Merkur kan vi også tilbyde Maj Invest Global Sundhed til vores kunder. De investerer i både danske og udenlandske børsnoterede aktier inden for henholdsvis, medicinal-, medikoteknik- og bioteknologisektoren og sektoren for sundhedsydelser samt aktier i selskaber med betydelig aktivitet indenfor miljø- og klimaområdet, herunder for selskaber som gør en særlig indsats for at forbedre produkter og produktionsmetoder i forhold til miljø og klima.