12-05-2023

Indkaldelse til generalforsamling i Triodos Microfinance Fund

Triodos Microfinance Fund – som også kaldes SICAV II – afholder ordinær generalforsamling den 30. maj 2023 kl. 11.00 i Luxemburg. Er du investor kan du stemme ved at indsende en fuldmagt (proxy).

Har du investeret i værdipapirer i Triodos Microfinance Fund (SICAV II), bliver du hermed indkaldt til ordinær generalforsamling. Nederst på siden finder du, de relevante dokumenter fra Triodos Investment Management. Vi gør opmærksom på, at alle dokumenter er på engelsk. Du har mulighed for at stemme ved at sende en fuldmagt (proxy), se mere herunder.

Stem hjemmefra

Du finder fuldmagtsblanketten nederst på denne side sammen med indkaldelsen. Ønsker du at gøre brug af din stemme, skal du udfylde blanketten og sende den til Merkur via vores formular til sikker fremsendelse af dokumenter. I feltet ”Hvem har bedt dig indsende dokumenterne?” skal du blot skrive Fonds. Gå til formular.

Fuldmagten skal være Merkur i hænde senest den 24. maj 2023 kl. 16.00. Merkur vil derefter videreformidle stemmerne til Triodos Investment Management.